Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze– Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Kandydatem koalicji mazowieckiej do tronu krakowskiego był książę płocki Bolesław, któremu umierający Leszek przekazał Kraków, podczas gdy Sieradz oddał Władysławowi Łokietkowi. Bolesław wprawdzie zdobył Kraków, ale już w końcu roku mieszczanie krakowscy zmienili front, wpuszczając w mury podwawelskiego grodu jego konkurenta w osobie księcia wrocławskiego Henryka Probusa. Tymczasem nie przejawiający większych ambicji politycznych Bolesław przekazał swe prawa Łokietkowi, który zdołał się utrzymać w ziemi sandomierskiej. Henryk Probus podjął starania o koronę królewską. Prawnik, któremu powierzył znaczną sumę pieniędzy przeznaczoną na sfinansowanie tych ambicji okazał się oszustem i zniknął z pieniędzmi. Książę nie zdołał pomścić zniewagi. W 1290 roku zmarł, być może otruty. Śmierć Henryka Probusa pozwoliła na krótko zająć Kraków jego głównemu sojusznikowi Przemysłowi II, księciu Wielkopolski. Tymczasem jednak do walki stanął znacznie potężniejszy gracz, król czeski Wacław II. Poza siłą dysponował dość słabymi argumentami prawnymi. Powoływał się na przekazanie mu ziemi krakowskiej przez wdowę po Leszku Czarnym, ale był to argument słaby, bowiem kobiety nie miały w Polsce prawa do dziedziczenia i rozporządzania księstwami. Drugi argument dotyczył ostatniej woli Henryka Probusa. Krótko przed śmiercią zapisał on bowiem Przemysłowi II Kraków, a księciu głogowskiemu Henrykowi, księstwo wrocławskie. Wacław dążył do unieważnienia tej dyspozycji i uznania za obowiązujący złożony niegdyś królowi Czech przez Henryka hołd lenny z Wrocławia. Wprawdzie akt ten dotyczył tylko grodu nad Odrą, ale Wacław interpretował ten akt szeroko, rozciągając jego znaczenie na wszelkie ziemie będące w rękach Henryka. Za Wacławem, obok mieczy, przemawiała też wola możnowładztwa krakowskiego, z biskupem Pawłem z Przemankowa na czele. W przywileju wydanym w 1291 roku w Lutomyślu król Czech obiecał Małopolanom obsadzanie urzędów wyłącznie osobami akceptowanymi przez nich, przestrzeganie dotychczasowych nadań i przywilejów, nie nakładanie nowych podatków i wreszcie przywrócenie porządku publicznego: „chcemy” – głosił przywilej – „aby szlachetnie urodzeni i rycerze, duchowni i wszyscy ludzie świeccy wymienionych księstw pozostawali bezpieczni w swoich domach czy też wsiach”. A bezpieczeństwo publiczne było problemem niemałym w tej epoce. Dowodem postanowienie legata papieskiego z 1282 roku, który zezwolił dominikanom by w każdym klasztorze mieli jednego brata upoważnionego do spowiadania nawet z najcięższych grzechów, co było dotąd wyłącznym uprawnieniem biskupów. W uzasadnieniu legat wskazał na rozpanoszony bandytyzm utrudniający podróże duszpasterskie biskupom.

Pełen wykład Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320 znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt