Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 24-07-2024 - Kingi i Krystyny    
 
 
SKLEP \ Chemia \ chemia ogólna
01 Masa atomowa matura chemia Rozwiń ⇓
01 Masa atomowa matura chemia
autor dr Jerzy Ryńca
płyta dvd czas trwania 90 minut

Pierwszy wykład przygotowujący do matury, na którym omówiono:
Wprowadzenie
Masa atomowa
Mol
Zadania - masa atomowa
Podstawowe prawa chemiczne
Zadania - podstawowe prawa chemiczne
Podział związków nieorganicznych cz.1
Tlenki
Wodorki
Kwasy
Cena: 19,90 zł
02 Wodorotlenki matura chemia Rozwiń ⇓
02 Wodorotlenki matura chemia
Autor dr Jerzy Ryńca
płyta dvd
czas trwania 90 minut

2 wykład przygotowujący do matury, na którym omówiono nst. zagadnienia:
Podział związków nieorganicznych cz.2
Wodorotlenki
Sole
Wzory strukturalne
Zadania ustalanie wzorów chemicznych
Atomistyka - model budowy atomu
Jądro atomowe
Izotopy
Izobary
Cena: 19,90 zł
03 Promieniotwórczość Rozwiń ⇓
03 Promieniotwórczość
Autor dr Jerzy Ryńca
płyta dvd
czas trwania 90 minut

trzeci wykład przygotowujący do matury, na którym omówiono nst. zagadnienia:
Promieniotwórczość
Zadania z jądra atomowego
Parametry charakteryzujące pierwiastki promieniotwórcze
Struktura elektronowa atomu
Liczby kwantowe
Zadania 
Cena: 19,90 zł
04 Wiązania chemiczne Rozwiń ⇓
04 Wiązania chemiczne
autor dr Jerzy Ryńca
płyta dvd czas trwania 90 minut

Podczas wykładu omówiono zagadnienia:
Wiązania chemiczne
Wiązania kowalencyjne
Wiązania kowalencyjne spolaryzowane
Wiązania jonowe
Wiązania akceptorowo-donorowe
Wiązania donorowe
Siły van der Waalsa
Wiązania metaliczne
Układ okresowy
Cena: 19,90 zł
05 Hybrydyzacja orbitali Rozwiń ⇓
05 Hybrydyzacja orbitali
autor dr Jerzy Ryńca
płyta dvd czas trwania 90 minut

Podczas wykładu omówiono następujące zagadnienia
Hybrydyzacja orbitali
Podsumowanie hybrydyzacji
Wiązania chemiczne cz.2
Kryształy
Reakcje oksydoredukcyjne
Stężenie roztworów teoria
Stężenie roztworów zadania
Cena: 19,90 zł
06 Roztwory Rozwiń ⇓
06 Roztwory
autor dr Jerzy Ryńca
płyta dvd czas trwania 90 minut

Podczas wykładu omówiono następujące zagadnienia:
Roztwory
Podział w zależności od stanu skupienia
Podział w zależności od wielkości rozpuszczonych cząstek
Cechy fizyko-chemiczne koloidów
Czynniki wpływające na stopień dysocjacji
Dysocjacja kwasów
Dysocjacja zasad
Teorie kwasów i zasad
Reakcje zobojętniania a reakcje hydrolizy
Hydroliza definicja i przypadki
Hydroliza podsumowanie
Hydroliza przykłady egzaminacyjne
Cena: 19,90 zł
07 Elektrochemia Rozwiń ⇓
07 Elektrochemia
autor dr Jerzy Ryńca
płyta dvd czas trwania 90 minut

Podczas wykładu omówiono następujące zagadnienia:
Elektrochemia
Szereg elektrochemiczny
Obliczanie siły elektromechanicznej
Ogniwa
Zadania elektrochemia
Elektroliza
Prawa elektrochemii
Zadania elektroliza
Cena: 19,90 zł
08 Kinetyka chemiczna Rozwiń ⇓
08 Kinetyka chemiczna
autor dr Jerzy Ryńca
płyta dvd czas trwania 90 minut

Podczas wykładu omówiono zagadnienia
Kinetyka chemiczna
Wykładnik wodorowy

Cena: 19,90 zł
09 Roztowry buforowane Rozwiń ⇓
09 Roztowry buforowane
autor dr Jerzy Ryńca
płyta dvd czas trwania 90 minut

Podczas wykładu omówiono:
Roztwory buforowane
Stężenie a lotność
Iloczyn rozpuszczalności
Termodynamika
Cena: 19,90 zł
10 Doświadczenia Rozwiń ⇓
10 Doświadczenia

autor Jerzy Ryńca

dvd wideo

czas trwania 42 minuty

Chemia ogólna doświadczenia
autor Jerzy Ryńca
dvd wideo
czas trwania 42 minuty 

Materiał prezentowany na płycie przygotowany został w celu urozmaicenia prowadzonych zajęć lekcyjnych z chemii. Do wykorzystania zwłaszcza wtedy, gdy z braku warunków lub czasu nie można przeprowadzić wszystkich doświadczeń przewidzianych w programie zajęć lekcyjnych.
 
Cena: 39,90 zł
Chemia ogólna z zadaniami podręcznik Rozwiń ⇓

Chemia ogólna z zadaniami
autor dr Jerzy Rynca
książka 
stron 156
Cena: 24,00 zł
 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt