Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Starożytna, Antyczna Grecja , Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym , matura historia, kurs przygotowawczy

Autor Profesor Ryszard Kulesza

W połowie VI wieku p.n.e. miasta greckie w Azji Mniejszej dostały się pod panowanie perskie. Persowie rządzili za pośrednictwem greckich tyranów, którzy dbając o utrzymanie mieszkańców w posłuchu byli zarazem odpowiedzialni za wywiązywanie się przez miasta z powinności finansowych i wojskowych wobec władcy perskiego. Wzrost aktywności i aspiracji mieszkańców sprawiał, że tyrania, szczególnie stojąca na straży wpływów obcego mocarstwa, stawała się na przełomie VI i V wieku p.n.e. politycznym anachronizmem boleśnie odczuwanym przez małoazjatyckich Greków.
     Niezadowolenie potęgowały znaczne obciążenia finansowe na rzecz Persji. Między Grekami a Persami wytworzyła się bariera kulturowa wzmagająca subiektywne uczucia niechęci, a nawet wrogości. Wymienione motywy przyczyniły się do wybuchu antyperskiego buntu, który na początku V wieku ogarnął miasta Jonii. Było to tak zwane powstanie jońskie, któremu Grecja lądowa nie udzieliła większej pomocy. 25 okrętów przysłały jedynie dwa miasta - Eretria na Eubei oraz Ateny.
     Powstanie zakończyło się klęską Greków, którzy zostali okrutnie ukarani. Zwróciło ono uwagę Persów na Grecję właściwą. Cztery lata po jego upadku król perski Dariusz wysłał do Grecji wyprawę pod wodzą Datysa z rozkazem ukarania państw, które pomogły powstańcom jońskim. Eretria została zdobyta, a jej mieszkańców deportowano nad Zatokę Perską, skąd nigdy już nie było dane im, ani ich potomkom wrócić do ojczyzny. Wierzono, że ten sam los miał czekać Ateny, ku którym z Eretrii skierował okręty Datys.
           Oddziały perskie wylądowały pod Maratonem. Ateńczycy wyprawili do Maratonu około 9000 własnych hoplitów oraz 900 przybyłych ze sprzymierzonej Platei. Za sprawą Miltiadesa, jednego z dziesięciu strategów po kilkudniowym oczekiwaniu Ateńczycy ruszyli do ataku. Oto jak opisuje to Herodot z Halikarnasu. „Po uszykowaniu się i pomyślnym wyniku ofiar Ateńczycy na dany znak ruszyli pędem przeciw barbarzyńcom.

Pełną treść wykładu matura historia Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym znajdą Państwo w naszym sklepie na cd audio lub MP3Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt