Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze – Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie, 1414-1453 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Zmiana wielkiego mistrza nie rozwiązała wszystkich problemów w stosunkach polsko-krzyżackich. Ani Zakon, ani w tym momencie sprzyjający Polsce Zygmunt Luksemburski nie chciały nawet słyszeć o jakichkolwiek żądaniach względem Pomorza. Kwestionowano przynależność Żmudzi, kłócono się nawet o pograniczne miejscowości. Mając przewagę nad Zakonem, Polska mogła pozwolić sobie na rozpoczęcie nowych działań wojennych. Trzy krótkie starcia z lat 1414, 1419 i 1422 noszą w historiografii nazwę małych wojen. W pierwszym z nich uczestniczyły siły nie mniejsze niż w wyprawie grunwaldzkiej. Zakon nie podjął walki w otwartym polu, a wojsko polsko-litewskie nie potrafiło zdobyć licznych zamków. Skończyło się więc na porywaniu ludności, paleniu zasiewów, rabunku bydła. Wkrótce zresztą zawarto rozejm, a spór oddano do rozstrzygnięcia zbierającemu się w Konstancji soborowi powszechnemu.

Złożona głównie z teologów specjalna komisja soborowa miała zająć się aspektem prawnym i ideologicznym konfliktu. Ten ostatni sprowadzał się do odpowiedzi czy pogan można nawracać mieczem. Polskiej delegacji przewodniczył arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Trąba, a w jej skład wchodził wybitny prawnik Paweł Włodkowic. Wystąpił on z tezą o niedopuszczalności nawracania pogan siłą. Do tego dodano opowieści o okrucieństwie Krzyżaków, a wreszcie przedstawiono delegację Żmudzinów, którzy wyznali, że pragną się nawrócić, ale okrucieństwo Zakonu im na to nie pozwala. Szczególnie to ostatnie wystąpienie wywołało wśród sędziów duże poruszenie, stawiając adwokatów krzyżackich w trudnej sytuacji. Dołożył się do tego talent negocjacyjny Mikołaja Trąby, który przebywając w Paryżu, słynnym z Sorbony i jej wybitnych teologów, wydał ucztę dla tamtejszych profesorów, na której zaprezentował antypolskie dziełko autorstwa krzyżackiego adwokata Mikołaja Falkenberga. Twierdził on, że Polacy są przewrotnymi poganami, których należałoby wymordować, a w najlepszym wypadku zaprzedać w niewolę. Dzieło wywołało oburzenie zacnych paryskich profesorów, z których wielu zasiadało w soborowej komisji. Czyż poganin mógłby fundować wystawne uczty jak to czyni Mikołaj Trąba. Czyż będąc poganinen rozdawałby tak cenne podarki? To się nazywa sztuka negocjacji. Sobór potępił Zakon, który tym samym utracił dotychczasową wielką przewagę propagandową. Sam Falkenberg, jak przystało na kiepskich adwokatów, trafił do więzienia, skąd Zakon nie raczył go wykupić. Dopiero po kilku latach odsiadki zlitował się król polski i na jego prośbę pechowego Falkenberga obdarzono wolnością. Odtąd głosił podobno, że Polacy to prawdziwi chrześcijanie, natomiast w Zakonie roi się od pogan i bezbożnych heretyków.

Pełen wykład przygotowanie do matury Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie, 1414-1453 znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt