Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze– Przewaga książąt śląskich 1232-1241 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Najbogatszą dzielnicą Polski w pierwszej połowie XIII wieku był z pewnością Śląsk. U źródeł owego bogactwa leżała intensywna kolonizacja zapoczątkowana już u schyłku XII wieku. Pierwszy znany nam dokument, w którym mowa o przybywaniu obcych osadników, w tym wypadku Walonów, pochodzi z 1175 roku został on wydany przez syna Władysława Wygnańca i zarazem ojca Henryka Brodatego, Bolesława Wysokiego. Z czasem liczba osadników wzrosła, a wśród nich przewagę zyskali Niemcy. Obecność nowych osadników oznaczała dodatkowe dochody dla skarbu książęcego, tym bardziej, że nowe porządki organizacyjne na wsi, zwane prawem niemieckim, oznaczały iż dotychczasowe w naturze zastąpiono płatnościami w gotówce. Zasługą rządzącego Śląskiem wrocławskim od 1201 roku Henryka Brodatego było też zakładanie miast, a właściwie nadanie praw miejskich istniejącym już osadom. Pierwszym z nich, lokowanym na prawie niemieckim (magdeburskim) w 1211 roku była Złotoryja. Sama nazwa wskazuje na to czym zajmowano się w tym mieście. Dochody z eksploatacji złota zasilały skarb książęcy. Żywot żony księcia, św. Jadwigi śląskiej wśród jej pobożnych czynów mających świadczyć o chrześcijańskiej pokorze mówi, że żywiła się resztkami pozostawionymi przez nędzarzy. Zaiste bogatą krainą musiał być Śląsk, skoro nawet po biednych pozostawały resztki.
Bogactwo pozwoliło Henrykowi prowadzić aktywną politykę, angażować się w walki w Wielkopolsce, zająć ją aż po linię Warty, przejąć ziemię lubuską, trzymać jako zastaw część Łużyc oraz prowadzić kosztowne wojny z Konradem Mazowieckim, który po śmierci Laskonogiego znów upomniał się o Kraków. Objąwszy rządy w Krakowie, Henryk Brodaty nie powoływał się już na seniorat, bowiem zamyślał o trwałym zatrzymaniu głównego grodu Polski w rękach swej rodziny. Tym samym wytworzył się podział na Polskę południową pod władzą Ślązaków i północną pod władzą Konrada Mazowieckiego. Wedle tradycji śląskiej, panujący nad południem Polski Henryk podjął starania o koronę dla swego syna.
Po śmierci Henryka Brodatego w 1238 roku władzę przejął Henryk zwany Pobożnym, który już od pewnego czasu współrządził z ojcem. Rozpoczynając swe rządy musiał stawić czoła tradycyjnie sięgającemu po Kraków Konradowi Mazowieckiemu oraz Władysławowi Odonicowi w Wielkopolsce. Co więcej, zachodnie kresy jego panowania, ziemia lubuska i Santok, stały się obiektem agresji arcybiskupa magdeburskiego i Brandenburgii. Henryk potrafił sobie poradzić z tymi problemami, ale jego rządy przerwał nagle najazd mongolski w 1241 roku. 

Aristos matura historia, Przewaga książąt śląskich 1232-1241, Historia Polski, Średniowiecze , kurs przygotowawczy, e-learning, MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt