Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 22-05-2024 - Julii i Heleny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze – Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Wraz ze śmiercią Ludwika Węgierskiego rozpadła się budowana przez niego wielka dynastyczna struktura sięgająca od Adriatyku i Morza Śródziemnego na południu niemal po Bałtyk na północy. Dziedziczkami Ludwika były dwie córki. Losy Jadwigi znamy. Starsza Maria wyszła za mąż za Zygmunta Luksemburskiego. Tym samym większa część spadku po Ludwiku dostała się – choć nie bez trudności - w ręce Zygmunta. W 1387 roku został on królem Węgier, w roku 1410 - Niemiec. Używał tytułu cesarskiego, choć koronację odbył dopiero w 1433 roku. W 1419 roku zmarł nagle jego brat Wacław, król Czech. W ten sposób na głowie Zygmunta powinna zajaśnieć kolejna korona. Rzecz jednak w tym, że Wacław zmarł w najmniej odpowiedniej chwili. Właśnie wówczas, 4 lata po spaleniu na soborze w Konstancji Jana Husa, doszło w Pradze do rozruchów na tle społecznym i religijnym. Na wieść o śmierci króla Wacława i nieuchronnym wstąpieniu na tron czeski Zygmunta,  a więc człowieka który wysłał Husa na stos i to mimo wydanego mu wcześniej listu żelaznego, dotychczasowe wrzenie zamieniło się w wieloletni konflikt zbrojny, zwany wojnami husyckimi. Niechętni Zygmuntowi Czesi rozglądali się za konkurencyjnym kandydatem do tronu. W 1420 roku zaproponowano koronę czeską Jagielle. Ten jednak nie zdecydował się na nią. Za bardzo zależało mu na poprawnych stosunkach z Zygmuntem, w końcu królem Niemiec. Za bardzo zależało Jagielle na zdobytej podczas soboru w Konstancji, dobrej reputacji Polski i Litwy w Europie. Czesi zaoferowali wówczas koronę czeską Witoldowi, ale ten miał przed sobą znacznie ambitniejsze zadania na wschodzie. W 1434 roku doszło do zwycięskiej dla umiarkowanych husytów bitwy pod Lipanami. Pobiwszy radykałów, umiarkowani husyci, czyli kalikstyni, zawarli z Zygmuntem kompromis. Kompaktaty praskie z 1436 roku dawały autonomię kościołowi husyckiemu i pozwalały na przyjmowanie komunii pod dwiema postaciami. Po 16 latach wojen, Zygmunt Luksemburski zasiadł na tronie czeskim. Pod jego berłem znalazły się rozległe, ale nie mające wiele ze sobą wspólnego, terytoria.

Nie na długo jednak. W 1437 roku sędziwy Zygmunt zmarł nie pozostawiając syna. Jego następcą był zięć Albrecht Habsburg. W Czechach doszło do podwójnej elekcji. Część panów gotowa była akceptować Albrechta. Drobniejsza szlachta stanowiąca trzon armii husyckiej oraz miasta wolały dziesięcioletniego Kazimierza Jagiellończyka. Jak już wiemy, przeciw kandydowaniu na tron czeski opowiadał się faktycznie rządzący Polską Zbigniew Oleśnicki. Nie powiodła się też źle przygotowana wyprawa polska na Śląsk w 1438 roku. Rozbicie pod Grotnikami konfederacji Spytka z Melsztyna w 1439 roku ostatecznie pogrzebało stronnictwo opowiadające się za walką o czeską koronę dla Jagiellonów.

Pełen wykład przygotowanie do matury Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515 znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt