Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 22-05-2024 - Julii i Heleny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze– Osłabienie władzy princepsa 1180-1232 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Kazimierz Sprawiedliwy, mimo iż zawdzięczał tron pomocy krakowskiego możnowładztwa nie należał do władców słabych. W 1186 roku, po śmierci Leszka, syna Bolesława Kędzierzawego, przyłączył Mazowsze, a wkrótce potem zaangażował się w skomplikowane walki między książętami ruskimi o księstwo halicko-włodzimierskie. Wyznaczył tym samym przyszły kierunek polskiej polityki zagranicznej, zrealizowany ostatecznie przez Kazimierza Wielkiego, który włączył te tereny do swego państwa. Panowanie Kazimierza przerwała jego nagła śmierć w 1194 roku. Zgodnie z postanowieniami zjazdu łęczyckiego Kraków miał przypaść starszemu synowi Kazimierza, liczącemu w chwili śmierci ojca zaledwie lat 8 Leszkowi, zwanemu później Białym. Mazowsze dostało się jego bratu, 6-letniemu Konradowi Mazowieckiemu. Rzecz jasna rządy w Krakowie w imieniu Leszka sprawować miała regencja, a faktyczne objęcie władzy przez obu książąt w ich dzielnicach nastąpiło dopiero w pierwszych latach XIII stulecia. Póki co do walki o tron krakowski stanął niezmordowany obrońca senioratu Mieszko Stary, lecz pobity w krwawej bitwie nad rzeczką Mozgawą w 1195 roku, musiał zrezygnować ze swych planów. Nieporozumienia wśród regentów pozwoliły mu wprawdzie na krótko zasiąść w Krakowie w latach 1198-1202. Zaakceptował tym samym obalenie zasady senioratu, co przyszło mu tym łatwiej, iż zamyślał chyba o opanowaniu tronu krakowskiego dla swego jedynego już wówczas żyjącego syna Władysława Laskonogiego. Pragnąc utrzymać się w Krakowie jak najdłużej opóźniał oficjalne ogłoszenie pełnoletniości Leszka Białego, który w owym czasie przypadał na 14 rok życia. Niechętny Mieszkowi Wincenty Kadłubek tak charakteryzuje ostatnie lata jego rządów: „Albowiem starzec chociażby poskromił w sobie prawie wszystkie potwory wad, choćby zapanował prawie nad wszystkimi, dwa nad nim panują, mianowicie pycha i chciwość. Nie pojmuję czego chce dla siebie starcze skąpstwo, bo im mniej zostaje mu ..... 

Pełen wykład przygotowanie do matury Osłabienie władzy princepsa 1180-1232 znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt