Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Starożytna, Antyczna Grecja, Starożytna Sparta, matura historia, kurs przygotowawczy.

Autor profesor Ryszard Kulesza

Sparta była największym państwem greckim. Zajmowała przeszło 8 tysięcy kilometrów kwadratowych. Spartańska państwowość zaczęła się kształtować na przełomie II i I tysiąclecia p.n.e. wraz z przybyciem na teren Lakonii, Dorów, którzy podbili miejscową ludność. Rozciągająca się między górami Tajgetu i Parnonu, licząca mniej więcej 5 tysięcy kilometrów kwadratowych Lakonia stała się zalążkiem przyszłej Sparty. W VIII i VII w. p.n.e. Spartanie opanowali Messenię, podbijając ludność Messenii, obracając mieszkańców w helotów, a w VI w. zajęta została Kytera, wyspa mająca 250 km2. W ten sposób Sparta osiągnęła swój ostateczny kształt terytorialny. W połowie VI wieku doszło do zahamowania ekspansji terytorialnej Sparty, która odtąd rozszerzała swoje wpływy na Peloponezie, a dalej w Grecji środkowej i północnej, wciągając państwa do systemu sojuszy zwanego Symmachią Spartańską albo też mniej ściśle Związkiem Peloponeskim.
     W okresie od schyłku II tysiąclecia p.n.e. do VI wieku p.n.e. ukształtował się system polityczny i społeczny Sparty. Za jego twórcę Spartanie, a za nimi również inni Grecy uważali legendarnego Likurga, który miał żyć w IX, VIII, a nawet VII wieku p.n.e. i zaprowadził w Sparcie doskonałe prawa – „eunomija”, która zastąpiła stan złych praw – „kakonomija”, jaki miał istnieć do czasów Likurga. Ów system dobrych, a właściwie doskonałych praw miał polegać na tym, że każdy Spartiata, czyli pełnoprawny obywatel Sparty miał dziedziczny przekazywany z ojca na najstarszego syna dział ziemi, na którym pracowali niewolni heloci potomkowie podbitych przez Dorów Achajów. Poza Spartiatami, w których rękach znajdowało się 9 tysięcy działów ziemi tzw. „kleroi” oraz helotami pracującymi w majątkach obywateli była też w Sparcie trzecia duża grupa ludności, która zajmowała pozycję pośrednią między Spartiatami a helotami. Owi periojkowie zamieszkiwali „peri”, a więc naokoło Sparty w istocie byli „obywatelami drugiej kategorii”, jak ich określił jeden z badaczy, gdyż pozbawieni byli wpływu na politykę państwa spartańskiego.
   Zacznijmy od omówienia pierwszej grupy ludności Sparty, mianowicie obywateli. Liczba obywateli, skoro działów ziemi było 9 tysięcy, wedle tradycji spartańskiej musiała właśnie tyle wynosić. Kiedy poznajemy jakieś bardziej dokładne dane, okazuje się, że jest ich mniej. W 480 r. p.n.e. było 8 tys. obywateli około 420 r. p.n.e. mniej więcej 3,5 tys. Trzydzieści lat później ich liczba spadła do 2,5 tys. W 371 r było zaledwie 1500 obywateli spartańskich, a w połowie III w. p.n.e. tylko 700.
     Jakie były przyczyny spadku liczby obywateli, które musiały odbijać się negatywnie na potędze państwa? Wymieniano wszystkie możliwe. Przede wszystkim straty wojenne, dalej straty spowodowane trzęsieniem ziemi w 464 r. p.n.e., kiedy to zginęło 20 tys. mieszkańców Sparty i jak informuje jeden autorów starożytnych, ocalało zaledwie 5 domów w Sparcie. 

Pełen wykład przygotowanie do matury Starożytna Sparta prznajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

 

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt