Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze– Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Zgon cesarza Henryka II w 1024 roku oznaczał koniec dynastii Ludolfingów i sprowadzał na Rzeszę nieunikniony chaos walki o władzę. Skorzystał z tego Bolesław Chrobry zakładając na głowę koronę oraz jego syn i następca Mieszko II, który od początku panowania w 1025 roku nosi już tytuł królewski. Rządy Mieszka II to okres kryzysu monarchii, zwany niekiedy reakcją pogańską, co sugeruje, że podłoże zamieszek miało charakter religijny. Tak zresztą oceniał to Gall Anonim, taka też geneza rozruchów nasuwa się po lekturze cytowanych już fragmentów kroniki Thietmara, mówiących o okrucieństwie i zapale z jakim Bolesław miał swych poddanych karać za nieprzestrzeganie zasad nowej wiary. Archeologicznym tego potwierdzeniem są szczątki świątyni pogańskiej posadowionej na rozebranym wale książęcym grodu wrocławskiego. Metodą dendrochronologiczną ustalono, że świątynia ta powstała w latach 1032-1033. zapewne u podstaw rozruchów legł nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Polska znajdowała się w stanie niemal permanentnej wojny z sąsiadami ze wschodu i zachodu, a z wojny Chrobrego musiały doprowadzić do wzrostu obciążenia poddanych. Jeśli do tego dodać jeszcze problemy dynastyczne, to znaczy obecność i pretensje do udziału we władzy braci Mieszka, przede wszystkim zaś starszego przyrodniego brata Bezpryma, urodzonego z matki Węgierki, żony Bolesława, odesłanej przez niego jeszcze przed objęciem tronu książęcego oraz czynnik religijny, to przyznać trzeba, że kryzys wisiał nad państwem polskim jak miecz Damoklesa. Doszło do niego z chwilą, gdy wyjaśniła się ostatecznie sytuacja w Rzeszy.
Po wygaśnięciu Ludolfingów doszło tam do rywalizacji o tron pomiędzy Konradem II z dynastii salickiej, a Konradem, zwanym młodszym, synem księcia Lotaryngii. W trakcie konfliktu Mieszko II postawił na tego ostatniego, o czym świadczy kolorowy rysunek z zaginionego dziś kodeksu Ordo Romanus, przedstawiający siedzącego na tronie Mieszka, przyjmującego z rąk matki Konrada młodszego, Matyldy lotaryńskiej, oprawny w skórę rękopis. Wsparcie pretendenta miało charakter czynny, bowiem Mieszko w latach 1028 i 1030 dokonywał najazdów dywersyjnych na Saksonię. Mimo tej pomocy Konrad młodszy nie wygrał, a królem Niemiec i cesarzem został pierwszy przedstawiciel dynastii salickiej na tronie, Konrad II.
Jemu to w udziale przypadło wyeliminowanie z gry groźnego rywala ze wschodu. W tym celu porozumiał się z księciem Kijowa Jarosławem Mądrym i wspólnie – ze wschodu i z zachodu – najechali na Polskę w 1031 roku. Władza Mieszka załamała się, a sam król musiał uciekać do sąsiednich Czech. Tu jednak został pojmany i okaleczony w taki sposób aby już więcej nie mógł przedłużać dynastii. Na tron polski wstąpił Bezprym, przy czym zadowolił się on tytułem książęcym, rezygnując z korony, którą miała wywieźć do Niemiec żona Mieszka, Rycheza. Rządy Bezpryma nie trwały długo, bowiem już w 1032 roku został on zamordowany przez jednego ze swych drużynników. Pozwoliło to powrócić do kraju Mieszkowi, który objął władzę książęcą i za akceptacją cesarza, podzielił się nią z krewnymi: bratem Ottonem i bratem stryjecznym Dytrykiem. Wkrótce jednak, w 1034 roku, Mieszkowi udało się zjednoczyć kraj, ale jeszcze w tym samym roku zmarł. Z chaosu tego Polska wyszła bez grodów czerwieńskich na wschodzie, Milska i Łużyc na zachodzie oraz Moraw.
 
Pełen wykład przygotowanie do matury Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt