Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Książki do nauki języka rosyjskiego przygotowane przez dr. Józefa Dobrowolskiego - wieloletniego lektora języka rosyjskiego Szkoły Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego to propozycja dla początkujących i zaawansowanych.

TUSOWKA "S russkim jazykom w XXI wiek"

Zjęcie Aristos, gimnazjum, matura, studia, podręczniki język rosyjski, Józef DobrowolskiPodręcznik dla powtórnych debiutantów, którzy uczyli się języka rosyjskiego przynajmniej rok, ale mieli przerwę w nauce. Dlatego też pierwsze rozdziały są przeznaczone przypomnieniu alfabetu rosyjskiego, czytaniu i aktywizacji podstaw komunikacji. Ale z podręcznika mogą korzystac i osoby, które nie miały żadnego kontaktu z językiem. Podręcznik zawiera 20 tematów (tycobok). Tytuł każdego tematu jest domeną, której udziela się szczególna uwagę. Ogółem ponad 800 ćwiczeń na materiale krajoznawczym i kulturowym daje podstawy do kompetentnego i poprawnego komunikowania się w języku rosyjskim. 
376 stron, cena 39 zł nakład wyczerpanyPodróż po Rosji

Zjęcie Aristos, gimnazjum, matura, studia, podręczniki język rosyjski, Józef DobrowolskiPodręcznik przeznaczony dla każdego, kto opanował język rosyjski w stopniu średnim. Pierwszy w Polsce podręcznik opracowany wg. wymogów Rady Europy dla poziomu C1. Zawiera wiele ciekawych aktualnych materiałów krajoznawczych (np. o "tusowkach" o matrioszce, ale z innym spojrzeniem na wydawałoby się typową rosyjską wizytówkę). Materiał został przedstawiony w formie wycieczek tematycznych po Rosji. Ogółem 450 ćwiczeń rozwijających wszystkie sprawności językowe. Teksty zawierają żywy język, jakim mówią jego użytkownicy zwłaszcza młodzież.  
Książka z nagraną płytą cd
246 stron, cena 37 zł
nakład wyczerpany


200 ćwiczeń z języka rosyjskiego

Zjęcie Aristos, gimnazjum, matura, studia, podręczniki język rosyjski, Józef DobrowolskiPodręcznik zawiera 200 ćwiczeń, wybranych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego dla poziomu B2 - średnio zaawansowany wyższy. Zbiór pozwala na doskonalenie tych zagadnien z gramatyki języka rosyjskiego, które Polakowi dostarczają najwiecej trudności. Dołączony klucz z rozwiazaniami pozwala na samodzielną pracę we własnym tempie. Nacisk jest położony na praktyczne opanowanie problemów, stąd też niektóre zagadnienia posiadają wiele przykładów.
Przeznaczony dla każdego kto opanował gramatykę języka rosyjskiego na poziomie średnio zaawansowanym niższym (B1).
Szczególnie przydatne dla zdających maturę na poziomie rozszerzonym i studentów
168 stron, cena 33 zł
     
350 ćwiczeń z języka rosyjskiego

Zjęcie Aristos, gimnazjum, matura, studia, podręczniki język rosyjski, Józef DobrowolskiKsiążka odpowiada wymaganiom jakie stawia się z zakresu gramatyki na egzaminach maturalnych (część pisemna) i na egzaminach wstępnych na uczelnie wyższe. Klucz rozwiązań umożliwia również samodzielną pracę osobom, które chcą przypomnieć sobie wiadomości, utrwalić lub poszerzyć umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim. Nakład książki jest wyczerpany.


Samowar
Zjęcie Aristos, gimnazjum, matura, studia, podręczniki język rosyjski, Józef DobrowolskiPodręcznik do języka rosyjskiego dla początkujących oparty jest na
wymogach Unii Europejskiej i odpowiada poziomowi A1.
Przeznaczony jest do nauki pisma rosyjskiego i konwersacji. Dlatego
też podstawy gramatyki zajmują marginalne miejsce. Podręcznik 
zawiera 60 zagadnień-tematów, wśród których znajdziemy tematy trochę niezwykłe, biorąc pod uwagę adresata: dzieci od 10 lat (Internet, religia, ścieżka patriotyczna). Treść została dostosowana do psychiki 10-letniego ucznia, u którego w przyswajaniu materiału dominuje chęć do zdobywania nowej wiedzy. Dlatego też treść jest niezmiernie ważna w tym podręczniku. Każdy z tematów stanowi bazę wyjściową do konwersacji, daje podstawy do rozwijania sprawności mówienia i rozumienia języka rosyjskiego.
164 strony, cena 24 zł

Uprość tworzenie systemu sprzedaży biletów.

Niezależnie od tego, czy jest to Twoje pierwsze czy największe wydarzenie, stworzenie systemu sprzedaży biletów online nigdy nie było łatwiejsze:

  • Opublikuj mini-stronę z biletami za pomocą kilku kliknięć
  • Zintegruj moduł sprzedaży biletów ze swoją stroną internetową
  • Dostosuj formularze informacyjne do swoich potrzeb
  • Ustawianie cen biletów i limitów według kategorii uczestników
  • Wyświetlanie powtarzających się wydarzeń w formie listy lub kalendarza
  • Dodaj moduł sprzedaży do swoich sieci społecznościowych
  • Śledź sprzedaż w czasie rzeczywistym i zarządzaj uczestnikami

Dlaczego warto stworzyć system sprzedaży biletów online?

Stworzenie systemu sprzedaży biletów online umożliwia sprzedaż biletów za pośrednictwem różnych kanałów cyfrowych. Organizatorzy wydarzeń mogą przeglądać i analizować dane dotyczące sprzedaży biletów w czasie rzeczywistym za pomocą interfejsu internetowego. Oferowany jako usługa SaaS, tj. za pośrednictwem przeglądarki internetowej, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej usługi, aby utworzyć system sprzedaży biletów online. Zarządzanie odbywa się z poziomu bezpiecznego interfejsu, a wszystkie zmiany wprowadzane są online w czasie rzeczywistym.

 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt