Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze– Rządy Bolesława Szczodrego - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Przypadające na lata 1058-1079 panowanie Bolesława Szczodrego upłynęło pod znakiem wojen ze wszystkimi sąsiadami, a na jego ocenie zaciążyło zabójstwo biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa w roku 1079. Stąd bardzo rozbieżne oceny historiografii, od pochwał wychodzących spod pióra chwalcy dynastii Galla Anonima, po potępienie króla-zabójcy w kronice Wincentego Kadłubka. Jeszcze większe kontrowersje wzbudziło to panowanie, a właściwie jego tragiczne zakończenie wśród historyków w wieku XX. Tak czy inaczej, sprawa św. Stanisława należy do najbardziej tajemniczych epizodów w dziejach średniowiecznej Polski.
Koniunktura polityczna zdawała się sprzyjać młodemu księciu, który jawnie nawiązywał do aktywnej polityki zagranicznej swego wielkiego imiennika Chrobrego. Inspirowanie się polityką wielkiego pradziadka widoczne było w stosunkach z Rusią, gdzie w 1054 roku zmarł książę Jarosław Mądry, pozostawiając tron kijowski swemu najstarszemu synowi Izasławowi. Ogromne terytorium Rusi nie mogło być skutecznie kontrolowane z jednego ośrodka władzy, dlatego też już książę Włodzimierz w końcu X wieku osadzał swych synów w różnych grodach, co w końcu doprowadziło do rozbicia politycznego Rusi. Jedynie silni władcy, wspierający się pomocą najemnych drużyn wojowników szwedzkich, zwanych na Rusi waregami, mogli skutecznie zmusić książąt do posłuszeństwa. Takim właśnie silnym człowiekiem z Kijowa był Jarosław Mądry. Gdy jego nie stało, synowie Izasław, Światosław i Wsiewołod wpierw podzielili się władzą, po 1068 roku stracili ją na rzecz stryjecznego brata. Bolesław nie mógł pozostać obojętnym na te wydarzenia, bowiem sam był po matce wnukiem Jarosława Mądrego, a żoną Izasława była jego ciotka. W czasach, gdy politykę zagraniczną kształtowały nie mapy, lecz powiązania dynastyczne, udzielenie pomocy bliskiemu krewnemu było sprawą oczywistą, tym bardziej, że Izasław znalazł schronienie w Polsce. W 1069 roku Bolesław zajął Kijów i osadził Izasława na tamtejszym tronie. Przy okazji wkraczając do miasta, uderzył mieczem w bramę, nawiązując w ten sposób do tradycji Chrobrego, który o tę samą bramę wyszczerbił swój sławny miecz. W 1073 roku nieszczęsny Izasław znów został wygrany, ale Szczodry opowiedział po stronie jego braci. Samego uchodźcę zaś ograbił z kosztowności, które udało się mu z Kijowa wywieźć. Do tego właśnie epizodu nawiązał papież Grzegorz VII w bulli skierowanej do Polski w 1075 roku, pisząc: „winniście naturalnie zachować miłość, którą – mówimy o tym niechętnie – niejako pogwałciliście przez zabranie pieniędzy królowi Rusinów.” Z punktu widzenia papiestwa interwencje polskie w sprawy ruskie były o tyle korzystne, o ile mogłyby doprowadzić do zatrzymania Rusi w orbicie Rzymu, bowiem w 1054 roku doszło do schizmy wschodniej, która zaowocowała wykrystalizowaniem się podziału na katolicyzm i prawosławie. Z punktu widzenia Bolesława, zdobyczą było odzyskanie grodów czerwieńskich i upokorzenie wschodniego sąsiada.
 
Pełen wykład przygotowanie do matury Rządy Bolesława Szczodrego znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt