Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze– Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego 1079-1138   - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Rządzący w latach 1079-1102 Władysław Herman nie miał w sobie ani krzty politycznego awanturnictwa, tak typowego dla swego starszego brata. Co więcej ulegał on wpływom otoczenia, w którym wyróżniał się palatyn Sieciech, postać wielce wpływowa i groźna, o którym – znający go być może osobiście - Gall Anonim pisał jako o mądrym, szlachetnie urodzonym i sławnym, ale przy tym owładniętym żądzą władzy intrygancie. Podatność Władysława Hermana na wpływy mogła być konsekwencją jego fizycznego kalectwa, bowiem wiemy, że poruszał się z trudem. Poszlak potwierdzających owe kalectwo dostarczyły badania archeologiczne przeprowadzone w 1972 roku w katedrze płockiej. W jej podziemiu odkopano trumnę wykonaną w pierwszej połowie XIX wieku, do której złożono znalezione wówczas różne szczątki kostne. Wśród fragmentów szkieletów kilkunastu osób różnych płci i wieku znalazły się kości mężczyzny w dojrzałym wieku naznaczone śladami przewlekłej choroby charakteryzującej się zrostami kręgów piersiowych i stawów krzyżowo-biodrowych. W dodatku w prawej kości udowej stwierdzono zmiany patologiczne w kolanie. Fakt ten połączono z charakterystyką księcia Władysława Hermana, którego w tej właśnie katedrze w 1102 roku pochowano. Ale czy rzeczywiście był to fragment jego nogi, tego oczywiście powiedzieć nie sposób. Przynajmniej dziś, bo być może w przyszłości, postępy genetyki pozwolą na jakieś bliższe ustalenia. Wyobraźnię badaczy połechtało jeszcze inne znalezisko, a mianowicie czaszka mężczyzny, która po rekonstrukcji wykazywała ślady uszkodzenia żuchwy, mogące być rezultatem ciężkiego porodu. Krzywousty? Być może, ale trudno mieć pewność. Do zagadnienia jeszcze powrócimy.
Objąwszy władzę Władysław Herman mógł cieszyć korzystnymi stosunkami z Czechami, przynajmniej do śmierci swej żony Judyty czeskiej oraz jeszcze lepszymi stosunkami z cesarstwem, o czym z kolei świadczy fakt pojęcia za żonę po śmierci Judyty czeskiej, cesarskiej siostry, również imieniem Judyta, wdowy po zmarłym królu Węgier. Z tymi ostatnimi również stosunki układały się poprawnie. Pogłębiające się rozbicie polityczne Rusi powodowało, że również z tego kierunku nie było czego się obawiać, a książę Władysław nie miał ambicji odbijania grodów czerwieńskich utraconych po upadku Bolesława Szczodrego. Częste wojny toczyły się natomiast na północy z Pomorzanami, bowiem Pomorze Gdańskie usamodzielniło się korzystając z zaangażowania Szczodrego w wojny z sąsiadami. Pomorze Zachodnie natomiast pozostawało, jak już wiemy, poza polskim zwierzchnictwem od pierwszej wojny polsko-niemieckiej toczonej przez Bolesława Chrobrego.
Przed ślubem z Judytą czeską, liczący około 30 lat książę związany był z nałożnicą, własną poddaną, z którą miał syna Zbigniewa. 

Pełen wykład przygotowanie do matury Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego 1079-1138 znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt