Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 22-05-2024 - Julii i Heleny    
 
 
Sukces rynkowy naszych działań jako przedsiębiorstwa zależy od naszej wiedzy na temat produktów lub usług, którymi się zajmujemy. Ta wiedza jest podstawą założenia firmy przez większość właścicieli. Nie jest jednak ona wystarczająca do zdobywania rynku, zwłaszcza w okresie kryzysu. Potrzebna jest do tego właściwa strategia, umiejętność komunikacji z potencjalnymi klientami oraz dbałość o dobre relacje z już istniejącymi.
Tworząc szkolenie „Nowoczesne metody pozyskiwania klientów” postawiliśmy sobie jako cel dostarczenie tej wiedzy właścicielom i menedżerom prowadzącym firmy.
Zjęcie Aristos Nowoczesne metody pozyskiwania klientów strategie sprzedaży

„Nowoczesne metody pozyskiwania klientów strategie sprzedaży” jest filmem szkoleniowym, który pokazuje z jakich narzędzi może skorzystać właściciel, menedżer podczas pozyskiwania klientów oraz budowania relacji z nimi. Służy więc podjęciu świadomej decyzji jaką obrać drogę w tym zakresie, aby skutecznie od strony kosztowej oraz uwzględniając warunki lokalne, osiągnąć sukces w sprzedaży. Każda metoda pokazana jest od strony jej kosztów oraz efektywności. Pokazane są rozwiązania nie wymagające angażowania pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż oraz takie, których zastosowanie zapewnia Państwu od początku dodatkowy zysk ze świadczonych usług. 

Nowoczesne Metody Sprzedaży: Strategia cena 49 zł + VAT
Nowoczesne Metody Sprzedaży: Umiejętność Komunikacji cena 100 zł + VAT
Filmy możesz zamówić w naszym sklepie

 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt