Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 24-07-2024 - Kingi i Krystyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze – Upadek zasady senioratu 1138-1180 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński


Zgoda pomiędzy synami Bolesława Krzywoustego nie trwała długo. Już w 1141 roku doszło do konfliktu na tle przyszłości ich siostry, trzyletniej Agnieszki. Młodsi bracia zebrali się bez zgody Władysława, ich brata przyrodniego, na nielegalnym zjeździe w Łęczycy. Obecna też była wdowa po Krzywoustym, Salomea. Celem zjazdu było zaplanowanie małżeństwa Agnieszki. Chciano wydać ją za jednego z książąt ruskich, co pozwoliłoby zniwelować ruskie koneksje pryncepsa Władysława, którego matka – pierwsza żona Krzywoustego, Zwinisława, pochodziła z Rusi. Zagrożony w swej pozycji Władysław uznał zjazd za krok wrogi i zajął część grodów należących do braci. Nowa faza konfliktu zaczęła się w 1144 roku, wraz ze śmiercią Salomei, bowiem kontrowersje wywołała przyszłość posiadanych przez nią ziem łęczyckiej i sieradzkiej. Złowieszczą, iście szekspirowską rolę w konflikcie odegrać miała żona Władysława. Najpierw zasiała w duszy męża podejrzenie, że jego palatyn Piotr Włast jest wobec swego księcia nielojalny, a potem namawiała go do rozprawy z braćmi. Jak pisze anonimowy autor poświęconej Piotrowi pieśni Carmen Mauri: „Zatem Agnieszka nienawiścią pałała do Piotra, myślała dniem i nocą jakby to mogła małżonka skłonić do tego, by Piotra życia pozbawił”. Oślepienie pierwszego możnego państwa pogrążyło księcia w oczach możnych, którzy teraz poparli juniorów. Arcybiskup gnieźnieński Jakub ze Żnina nie zawahał się nawet wykląć Władysława. Gdy poruszający się na inwalidzkim wózku duchowny opuszczał namiot księcia, pojazd zahaczył o maszt namiotu, który spadł princepsowi na głowę. Był to zły znak, zapowiedź nieuchronnej klęski, która nastąpiła w 1146 roku. Władysław zbiegł do Niemiec, gdzie prosił króla Konrada III z dynastii Hohenstauffów o interwencję. W kraju tymczasem władza przeszła na kolejnego pod względem starszeństwa brata, księcia mazowieckiego Bolesława Kędzierzawego. Wypędzenie Władysława nie było więc równoznaczne ze złamaniem zasady senioratu, bowiem władzę po nim przejął najstarszy z braci.

Pełen wykład przygotowanie do matury Upadek zasady senioratu 1138-1180 znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt