Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 24-07-2024 - Kingi i Krystyny    
 
 
Historia Starożytna - Cesarstwo Rzymskie– Cesarstwo Rzymskie - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor Profesor Ryszard Kulesza

Ostatnie dziesięciolecia republiki upłynęły pod znakiem walk o władzę. Podzielona politycznie arystokracja rzymska nie potrafiła okiełznać ambicji wywodzących się z jej grona wybitnych jednostek, poruszyć społeczności obywatelskiej do obrony zagrożonego ustroju, przeprowadzić reform dających szanse na przebudowę republikańskiej formy rządu. W senacie ścierali się ze sobą zwolennicy poszczególnych polityków, a racja państwa stawała się najczęściej pustym, propagandowym sloganem. Urzędy znaczyły tyle, ile warte były wpływy piastujących je osób oraz ich sojuszników. Wśród polityków tej doby do szczególnego znaczenia doszedł Pompejusz uchodzący za zwolennika Senatu, wsławiony sukcesami na Wschodzie. Jego stronnikiem, a później największym rywalem był Cezar, potomek starej, ale zubożałej rodziny patrycjuszowskiej, przez wiele lat wspierany materialnie przez bogacza Krassusa. Z inicjatywy Cezara tych trzech ludzi połączył tajny układ zwany pierwszym triumwiratem w 60 roku p.n.e. Jego cel sprowadzał się do przeprowadzenia zgodnego z intencjami uczestników podziału stanowisk w państwie. Cezar uzyskał na 5 lat namiestnictwo obydwu Gallii, Przedalpejskiej i Narbońskiej, czyli północnej Italii i południowej Francji. Nieco później zdecydowano o przydzieleniu Pompejuszowi Hiszpanii, a Krassusowi Syrii. Śmierć Krassusa w wojnie z Partami w 53 roku przed naszą erą oznaczała koniec triumwiratu.
      Od tego momentu zaczął narastać konflikt między pozostającym w Rzymie i zbliżającym się do Senatu Pompejuszem, a nieobecnym, zajętym wojną w Galii Cezarem. W ciągu kilku lat Cezar narzucił zwierzchność rzymską całej niezależnej dotąd Galii i podjął wyprawę do Brytanii, z której podboju ostatecznie zrezygnował. Gdy zdawało się, że panowaniu rzymskiemu nic już nie zagraża, wybuchło w Galii powstanie pod wodzą Wercyngetoryksa, które z najwyższym trudem Cezar stłumił. Podbojowi Galii zawdzięczał Rzym nową, bogatą i ludną prowincje, Cezar ogromne środki finansowe, sławę wielkiego wodza i liczną, zaprawioną w bojach i ślepo mu oddaną armię w sile 13 legionów.
    Senat, a zwłaszcza Pompejusz nie zamierzał tolerować nadzwyczajnej pozycji Cezara. Zażądano od niego, aby bezzwłocznie złożył dowództwo i jako człowiek prywatny przybył do Rzymu. Gdy zawiodły próby mediacji, w styczniu 49 roku armia Cezara przekroczyła rzekę Rubikon, stanowiącą granicę między Galią Przedalpejską a Italią, a on sam miał wtedy rzekomo wypowiedzieć słynne zdanie „Alea iacta est”, „kości zostały rzucone”. Słowa Cezara brzmiały wprawdzie nieco inaczej, ale historia postanowiła je zapamiętać takimi. Wkroczenie Cezara do Italii rozpoczęło wojnę domową, do której przeciwnicy byli zupełnie nie przygotowani. Cezar bez trudu opanował Rzym, senatorowie w popłochu uciekali z Italii szukając schronienia na prowincjach, sam Pompejusz udał się do Grecji chcąc zebrać tam wojska potrzebne do dalszej walki. O losie wojny domowej Rzymu rozstrzygnęła wygrana przez Cezara bitwa pod Farsalos w 48 roku p.n.e. Pompejusz zdołał wprawdzie zbiec, ale wkrótce potem, po dotarciu do Egiptu został zamordowany. Pokonanie zwolenników Senatu rozpoczęło okres samodzielnych rządów Cezara, których formalną podstawę stanowiło najpierw stanowisko konsula, a następnie przyznana mu dożywotnio dyktatura, faktyczną zaś wierne mu legiony.
 
Pełen wykład przygotowanie do matury Cesarstwo Rzymskie znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3
 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt