Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 25-07-2024 - Jakuba i Krzysztofa    
 
 
Aristos Historia Starożytna, Cesarstwo Rzymskie, Rzym narodziny imperium, matura historia, kurs przygotowawczy.
 
Autor profesor Ryszard Kulesza

Początki Rzymu otacza tajemnica, którą raczej zaciemniają, aniżeli rozświetlają opowiadane przez starożytnych często sprzeczne ze sobą legendy. Względna zgoda panowała tylko, co do jednego, że twórcy Rzymu wywodzili się od Eneasza który uciekając ze zdobytej przez Achajów Troi u kresu swej wędrówki osiadł w Lacjum. Szczegółowe wersje wyglądały już jednak różnie. Wedle jednej z nich Rzym założył Remus, jeden z czterech synów Eneasza, wedle innej uczynił to sam Eneasz, który przybył do Italii wraz z Odyseuszem, a założone przez siebie miasto nazwał od imienia jednej z Trojanek, Romy. Jeszcze inna wersja głosiła, że Trojanka Roma poślubiła miejscowego króla Latinusa, z którym miała trzech synów, najstarszy zaś z nich, Remus założył miasto Rzym. Sami Rzymianie za twórców miasta i państwa uważali Romulusa i Remusa. Zachowała się tradycja, że byli oni synami Eneasza lub córki Eneasza, rozumowanie o tyle karkołomne, że wojnę trojańską datuje się na ok. 1200 rok p.n.e. (w tym mniej więcej czasie umieszczali ją starożytni), założenie Rzymu zaś najczęściej sytuowano w 753 roku p.n.e. Ową lukę wypełniła tradycja rzymska listą królów latyńskich z Alba Longa.
   Wedle najbardziej i dziś znanej wersji jeden z potomków Eneasza, Amuliusz usunął z tronu brata Numitora, zabił jego syna, a córkę o imieniu Rea Sylwia oddał na służbę bogini Weście, której kapłanki składały śluby czystości. Gdy za sprawą boga Marsa Rea powiła bliźnięta, Romulusa i Remusa, z rozkazu króla wrzucono ich do rzeki Tybru. Ocalałych w cudowny sposób chłopców wykarmiła wilczyca, a wychował pasterz królewski. Gdy dorośli ukarali stryja, a sami postanowili założyć nowe miasto tam, gdzie ocaliła ich do śmierci wilczyca na wzgórzu Palatyn. Remus przypłacił życiem przekroczenie granic miasta wytyczonych przez Romulusa, który został pierwszym królem miasta nazwanym od jego imienia Rzymem (Roma).
     Oto jak o wydarzeniach tych opowiada rzymski dziejopis Liwiusz: „Amuliusz wypędził brata i sam zasiadł na tronie. Do jednej zbrodni dodał drugą – męskie potomstwo brata zgładził. Córkę tego Reę Sylwię skazał na wieczyste dziewictwo, czyniąc nią niby dla zaszczytu westalką i w ten sposób odjął jej nadzieję potomstwa. 
Pełen wykład przygotowanie do matury Rzym narodziny imperium znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt