Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze– Bolesław Chrobry 992-1025 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Panowanie Bolesława Chrobrego w latach 992-1002 upłynęło pod znakiem stosunków polsko-niemieckich. Były one zapewne najważniejsze dla niedawno powstałego państwa, ale też źródła jakimi dysponujemy powodują, że to właśnie przez ich pryzmat postrzegamy panowanie drugiego z historycznych Piastów. Najważniejszymi z owych źródeł są napisana w czasach Bolesława Krzywoustego, a więc po niemal 100 latach, kronika Galla Anonima oraz kronika współczesnego wydarzeniom biskupa merseburskiego Thietmara. Do tego dochodzą oczywiście informacje rocznikarskie, ale te – jako z natury rzeczy suche – służą głównie do ustalania chronologii wydarzeń, bowiem kroniki owego czasu są jak marzenie ucznia szkolnego – pełne barwnych opisów, za to pozbawione choćby jednej daty. Oczywiście kronikarze nie pisali wszystkiego. Wielu rzeczy nie wiedzieli, sporo zmyślili by wypełnić braki w wiedzy, sporo przemilczeli aby nie stawiać w złym świetle chlebodawców, o czym – na przykładzie Galla Anonima – będzie jeszcze mowa. Współcześni historycy zdani na te w sumie mało precyzyjne źródła, muszą wypełniać luki nierzadko własną fantazją. A fantazja ta tym różni się od fantazji średniowiecznych autorów, że jest wzbogacona wiedzą z różnych, niezależnych od siebie źródeł, porównaniami z innymi terytoriami i wyzbyta wiary w moc sił nadprzyrodzonych. Po za tym jednak pozostaje fantazją, tyle, że opartą na uniwersalnej logice, choć z tą ostatnią bywa różnie. Kształtowane na wzór i podobieństwo własne wyobrażenie o aktorach odległych dziejów bywa często nieznośnie anachroniczne. Właśnie dlatego mówi się, że każde pokolenie historyków pisze swą własną historię.
Pierwszy okres panowania Bolesława Chrobrego widziany przez pryzmat stosunków polsko-niemieckich przypada na lata 992-1002. Są to wówczas stosunki przyjazne, bowiem nie wygasły jeszcze przyczyny zbliżenia polsko-niemieckiego z drugiej połowy panowania Mieszka, a więc tliło się nadal powstanie Słowian Połabskich, którzy byli wspólnym wrogiem dla Niemców, jak i dla Polaków. Do tego doszła jeszcze nowa okoliczność, a mianowicie plany dynastyczne młodego cesarza Ottona III, który objął rządy po swym zmarłym w 983 roku ojcu, Ottonie II. Marzeniem Ottona III było odtworzenie Cesarstwa Rzymskiego i to nie tylko w postaci na pół skończonej, cesarstwa zachodniego pozostawionego przez Karola Wielkiego, ale w całej jego imperialnej krasie, obejmującej Bizancjum. Miał po temu Otton dobre możliwości dynastyczne, bowiem był synem cesarza rzymskiego Ottona i córki cesarza bizantyjskiego Jana Tzimiskesa. Realizacja ambitnych zamiarów Ottona wymagała jednak spokoju na wschodnich rubieżach cesarstwa. Stąd dobre stosunki z Bolesławem Chrobrym. Ich ukoronowaniem był zjazd gnieźnieński w roku 1000.
 
Pełen wykład przygotowanie do matury Bolesław Chrobry 992-1025  znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt