Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze – Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Syn i następca Henryka Pobożnego, Bolesław Rogatka nie miał ambicji na miarę ojca i dziadka. Jego rządy na Śląsku w latach 1241-1278 wypełniały wojny z młodszymi braćmi, które doprowadziły do podziału dzielnicy oraz hulanki rozrzutnego i zamiłowanego w poezji rycerskiej księcia. Oddał on walkowerem Wielkopolskę synom Władysława Odonica, Bolesławowi Pobożnemu i Przemysłowi I, którzy podzielili ją między siebie. O Kraków Rogatka nie starał się wcale, w 1249 roku zastawił arcybiskupowi Magdeburga ziemię lubuską. Ta ostatnia rychło trafiła pod władzę Brandenburgii, jako tzw. Nowa Marchia z centrum w Gorzowie Wielkopolskim, po niemiecku Landsberg. Zdobycie ziemi lubuskiej było wstępem do dalszych roszczeń terytorialnych Brandenburczyków, przed którymi musieli się bronić książęta wielkopolscy. W ciągu półwiecza od śmierci Henryka Pobożnego Śląsk rozpadł się na 10 księstw.

Tymczasem w latach 1241-1243 Krakowem rządził, a właściwie okupował go, Konrad Mazowiecki. Bolesław Wstydliwy miał w 1241 roku co najmniej 15 lat. Z łaski Henryków rządził dotąd wydzieloną dlań ziemią sandomierską. Teraz został wraz z matką uwięziony przez okrutnego księcia Mazowsza. Czegóż zresztą można się było spodziewać po tym okrutniku, którego Matejko przedstawił w hełmie ze sztyletem w ręku. Nim zaczął swe okrutne rządy w Krakowie, zasłynął na całą Europę dokonaną w 1239 roku zbrodnią na osobie kanonika płockiego Jana Czapli, wychowawcy jednego z książęcych synów. Wychłostawszy pechowego nauczyciela, kazał go powiesić naprzeciw katedry płockiej, za co obłożono Konrada klątwą, zdjętą dopiero na polecenie samego papieża, po tym jak książę poczynił hojne nadania na rzecz kościoła. Wśród nich znalazł się Łowicz, nadany arcybiskupowi gnieźnieńskiemu. Z racji swego położenia blisko Warszawy, Łowicz stał się ulubionym miejscem pobytu prymasów. Zabrany Kościołowi po trzecim zaborze, trafił w epoce Królestwa Kongresowego w ręce wielkiego księcia Konstantego, a potem rodziny carskiej, która nad Łowicz przedkładała leżące na linii kolei warszawsko-wiedeńskiej Skierniewice, ongiś również własność arcybiskupów.

Pełen wykład przygotowanie do matury Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290 znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt