Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
CHARAKTERYSTYKA  ZWIĄZKÓW  ORGANICZNYCH chemia matura

Precyzyjne zdefiniowanie czym są związki organiczne, a tym bardziej postawienie wyraźnej granicy pomiędzy   nimi, a związkami nieorganicznymi, jest rzeczą niezmiernie trudną, wręcz niemożliwą. W XVIII i na początku XIX w określano je jako substancje mogące powstawać jedynie przy udziale siły witalnej ( vis vitalis ) występującej tylko w organizmach żywych i niezbędnej do ich syntezy. Stanowiło to istotną granicę pomiędzy związkami organicznymi, a nieorganicznymi, które z kolei mogłyby powstawać i przemieniać się bez jej udziału. Granica ta została zniesiona w 1828 r. gdy niemiecki chemik Wohler otrzymał w laboratorium mocznik – jeden z najbardziej istotnych związków występujących w organizmach człowieka i zwierząt. Synteza ta sprowadziła się do prażenia cyjanianu amonu:
 
 Cztery lata wcześniej Wohler wychodząc z dwucyjanu otrzymał przez jego hydrolizę kwas szczawiowy:
  
ale w owym czasie kwas ten nie był jeszcze traktowany jako związek organiczny.
Próbując zdefiniować czym są związki organiczne niektórzy chemicy określają je jako wszystkie związki węgla i wodoru z wyjątkiem kwasu węglowego i jego pochodnych. Definicja ta jest jednak o tyle błędna, że jeden z najbardziej typowych związków organicznych - wspomniany poprzednio mocznik, jest bliską pochodną tego kwasu, określaną jako jego diamid.
  
Współczesna chemia organiczna zajmuje się syntezą i badaniem właściwości wielu związków, które poza laboratorium nigdzie w przyrodzie nie występują. Niemniej jednak nadal są one określane tradycyjnie jako organiczne, co ma bardziej uwarunkowanie historyczne niż oparcie o strukturę i przed wszystkim miejsce występowania. Może więc zgodnie z sugestią niektórych chemików wszystkie związki należałoby podzielić na mineralne ( nieorganiczne ) i nie mineralne czyli organiczne. Istnieje również tendencja spotykana coraz częściej w ostatnich latach, aby spośród olbrzymiej masy wszystkich związków organicznych wyróżnić te, które są pochodzenia rzeczywiście organicznego i nazwać je bioorganicznymi.
Jeżeli więc nie możemy podać precyzyjnej definicji związków organicznych , to przynajmniej możemy je scharakteryzować przez podanie najważniejszych cech fizyko-chemicznych tych związków .

Pełną treść znajdziesz w naszej książce Chemia Organiczna w zarysie