Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Starożytna Antyczna Grecja - Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena, matura historia, kurs przygotowawczy

Autor Profesor Ryszard Kulesza

Spotkanie z antyczną Grecją zacznijmy od słów wielkiego, greckiego poety – Homera, który w księdze XX „Odysei” tak powiada:
„Jest po środku ciemnego jak wino morza ziemia niejaka, Kreta, piękna i żyzna. Wokół wodą oblana ludzi tam ćma.” Zajmująca powierzchnię 8390 km kwadratowych, górzysta i skalista wyspa, położona 100 km od Peloponezu i 170 km od Afryki, jest kolebką pierwszej z wielkich cywilizacji świata greckiego. Szczyt świetności przeżyła w drugim tysiącleciu p.n.e. Z tego właśnie okresu pochodzą obszerne, zadziwiające wygodą i pięknem pałace. Najokazalszy z nich zbudowano w Knossos, którego król zdołał prawdopodobnie narzucić swoją władzę innym, mniejszym ośrodkom. Tzw. starsze lub pierwsze pałace kreteńskie datuje się na początek drugiego tysiąclecia p.n.e.  
Rozwój Krety uległ wówczas wyraźnemu przyśpieszeniu. Stworzono pismo. Wynalazek koła garncarskiego przyniósł postęp w ceramice. Nowy kształt niektórych naczyń glinianych wskazuje na kontakty ze Wschodem.
      Pałace zdają się być częścią większych ośrodków miejskich. Geneza pałaców jest zagadnieniem skomplikowanym. Samo ich powstanie na początku drugiego tysiąclecia p.n.e. przywodzi na myśl możliwość naśladownictwa wzorców wschodnich. Obok podobieństw rzucają się jednak w oczy zasadnicze różnice, które każą brać pod uwagę miejscową genezę pałaców. W gruncie rzeczy nie jest w ogóle możliwa kategoryczna odpowiedź na pytanie - czy pałace kreteńskie

zbudowano na wzór podobnych budowli na Wschodzie, czy raczej stanowiły rozwinięcie miejscowych tradycji. Rozważając pierwszą hipotezę, musielibyśmy przy tym wykluczyć możliwość jakiegokolwiek prostego naśladownictwa. 
Całość wykładu przygotowania do matury Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena znajdą Państwo w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt