Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze – Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Najwcześniejsze wzmianki źródłowe o Litwie pochodzą z początku XI wieku, ale aż do pierwszej połowy XIII wieku kraj ten – bagnisty i oddalony od szlaków handlowych - pozostawał izolowany zarówno od Europy katolickiej, jak i prawosławnej. Dopiero pojawienie się Kawalerów Mieczowych w Inflantach i Krzyżaków w Prusach spowodowało, że zainteresowano się poganami zamieszkującymi kraniec kontynentu. W tym czasie w Auksztocie , czyli Litwie właściwej leżącej na południowy wschód od Żmudzi, istniał już związek plemienny z 5 kunigasami, jak nazywano wówczas naczelników plemion. W 1240 roku jeden z nich, Mednog, otruwszy konkurentów w czasie uczty, objął władzę samodzielnie. Wkrótce potem podbił Ruś Czarną z głównymi jej ośrodkami w Grodnie, Nowogródku i Brześciu. Naciskany przez Krzyżaków, którzy zapewnili sobie prawo chrystianizowania Litwinów, Mendog przyjął chrzest i królewską koronę 1253 roku. Stanąwszy przed wyborem wytrwania przy nowej wierze i zdobycia miejsca w raju lub rozszerzenia panowania na trwających w pogaństwie Żmudzinów, Mendog wybrał to drugie. Po śmierci Mendoga w 1263 roku jego następcy kontynuowali politykę polegającą na obronie przed naporem Krzyżaków na północy i poszerzaniu terytorium o pragnące uciec od ucisku mongolskiego księstwa ruskie. Wielkie powodzenie w tym ostatnim odniósł rządzący w pierwszej połowie XIV wieku książę Giedymin, który rozszerzył swą zwierzchność na wschodzie po Smoleńsk. Podbijając, a właściwie przejmując władzę, na nowych terytoriach, Litwini nie propagowali pogaństwa. Wręcz przeciwnie, wyznaczani na zarządców nowych terenów Giedyminowicze gotowi byli przyjąć chrzest w obrządku prawosławnym. O otwartości również na kraje zachodniego chrześcijaństwa świadczy wydanie w 1325 roku córki Giedymina Aldony za Kazimierza Wielkiego.

Po śmierci Giedymina w 1341 roku władza na Litwie przeszła w ręce jego siedmiu synów. Najwybitniejszymi okazali się Olgierd, ojciec Jagiełły i Kiejstut - ojciec Witolda. Ten pierwszy zajął się przede wszystkim poszerzaniem terytoriów wschodnich, ten drugi zaś, walką z Krzyżakami. Olgierd zmarł w 1362 roku, pozostawiając władzę Jagielle. Młody książę rychło popadł w konflikt ze stryjem, w trakcie którego nie wahał wejść w porozumienie z Krzyżakami. W 1382 roku pojmał Kiejstuta i kazał go zamordować. Czyn ten nie wzmocnił jednak pozycji Jagiełły. Musiał się teraz liczyć z agresją rycerzy zakonnych popierających kiejstutowego syna Witolda. Trzeba było rozejrzeć się za sojusznikami. W grę nie wchodziła Moskwa rządzona przez Dymitra Dońskiego, który w 1380 roku pobił Mongołów na Kulikowym Polu. Z racji odległości trudno było liczyć na pomoc moskiewską w walce z Krzyżakami. Zresztą Moskwa była potencjalnym wrogiem Litwy, bowiem mając wiodącą rolę wśród księstw ruskich, wcześniej czy później miała wyciągnąć ręce po prawosławne księstwa podporządkowane Litwie. Pozostała tylko Polska. Ku niej zwrócił się Jagiełło, tymczasowo pogodzony z Witoldem. Decyzja związania się z Polską wciągnęła Litwę ostatecznie w krąg kultury zachodniej, osłabiając na dłuższą metę perspektywy podporządkowania prawosławnej Rusi. Ruskie ambicje Litwinów kultywował Witold, sprawujący przez pewien czas zwierzchnictwo nad Nowogrodem Wielkim i samą Moskwą. Za Kazimierza Jagiellończyka zeszły one jednak na dalszy plan. Trudno spekulować co by było gdyby Jagiełło zamiast z Jadwigą, ożenił się z córką Dymitra Dońskiego, Zofią. Wydaje się jednak, że nawet gdyby Litwini opanowali Moskwę, to po pewnym czasie rozpłynęliby się w prawosławnej masie.

Pełen wykład przygotowanie do matury Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt