Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego, 1226-1348 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Wśród negatywnych konsekwencji rozbicia dzielnicowego jedno z głównych miejsc zajmuje sprowadzenie Zakonu Krzyżackiego i utrata Pomorza Gdańskiego na jego rzecz w 1309 roku. Problem krzyżacki miał odtąd aż do 1525 roku być stałym elementem polskiej polityki.

Zakon Niemiecki Szpitala Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie powstał w czasie trzeciej wyprawy krzyżowej w 1190 roku. Początkowo było to bractwo szpitalne dla pielgrzymów niemieckich, które w 1198 roku przekształciło się w zakon rycerski. Jego siedzibą w Ziemi Świętej był Akkon. Pierwszym wielkim mistrzem Zakonu był bliżej nieznany Henryk Walpot. Kolejni też byli postaciami dość anonimowymi, co dowodzi, że pierwszy okres istnienia Zakonu nie obfitował w ważne wydarzenia. Losy Krzyżaków zmienił dopiero czwarty z kolei mistrz, Herman Von Salza, który pełnił ten urząd w latach 1209-1235. Pochodził on z rodziny ministeriałów, drobnych rycerzy z Rzeszy, dla których przeznaczenie jednego z synów do kariery duchownej bywało często jedynym ratunkiem przed deklasacją spowodowaną dzieleniem między dzieci mikrego majątku. Zakon Krzyżacki stwarzał dla tego rodzaju ludzi doskonałe możliwości. Przede wszystkim uwalniał od nich rodzinę, po wtóre pozwalał robić karierę, w innych okolicznościach trudną do zrealizowania, po trzecie, pozwalał im zachować rycerski status, bowiem bracia zakonni oddawali się najbardziej szczytnej powinności godnej rycerza, czyli walce w imię wiary. Herman von Salza rządzący Zakonem w okresie drugiego starcia papiestwa z cesarstwem, potrafił umiejętnie lawirować między obu uniwersalistycznymi potęgami, choć najczęściej można go było spotkać w otoczeniu cesarza. Od Fryderyka II otrzymał Zakon liczne nadania pozwalające tworzyć domy zakonne na terenie Rzeszy. W latach 1211-1225 Krzyżacy uzyskali od króla węgierskiego Andrzeja II rozległe nadanie w Siedmiogrodzie, z zadaniem chronienia wschodniej granicy kraju przed pogańskimi Połowcami, których przy okazji miano chrystianizować. Niedługo jednak przyszło rycerzom z czarnymi krzyżami cieszyć szczodrobliwością króla, bowiem ten, zorientowawszy się, iż Zakon usiłuje wyemancypować się spod zwierzchnictwa kościoła węgierskiego, w 1225 roku wypędził Krzyżaków. Zdając sobie sprawę, że szanse chrześcijan na utrzymanie się w Ziemi Świętej są nikłe, Zakon szukał dalej dogodnego miejsca w Europie.

Pełen wykład przygotowanie do matury Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego, 1226-1348  znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt