Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Starożytna - Cesarstwo Rzymskie– Kultura rzymska - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor Profesor Ryszard Kulesza

W wyniku podbojów Rzymianie zetknęli się z ludami znajdującymi się na różnym stopniu rozwoju. Dla jednych sami stali się wzorem. Od innych przejęli wiele elementów kultury i obyczaje. Najwcześniej i najgłębiej ulegli Rzymianie urokowi kultury greckiej.
Wedle słów Horacego: „Graecia capta ferum victorem cepit” [Grecja kapta ferum wiktorem cepit], czyli „podbita Grecja zwyciężyła swego dzikiego zwycięzcę”. Od Greków naród żołnierzy i zdobywców nauczył się cenić poetów i filozofów, przejął liczne składniki greckiej kultury i religii. Kontakty z helleńską cywilizacją wyprzedzają podbój Italii i wiążą się z oddziaływaniem miast Wielkiej Grecji, ale zasadniczy krok w kierunku hellenizacji zrobiono później wraz z opanowaniem Grecji, a następnie monarchii hellenistycznych na Wschodzie. 
   Zwycięskie wojny skierowały do Rzymu płynący szeroko strumień rzeczy - arcydzieł greckiej sztuki, a także ludzi - filozofów, artystów, nauczycieli, rzemieślników.
     Hellenizacja rzymskiej kultury przebiegała na wielu płaszczyznac. Wykazywała też daleko idące zróżnicowanie społeczne. O ile arystokracja rzymska szybko stała się dwujęzyczna (i poza ojczystą łaciną biegle władała greką), o tyle wpływ grecki na ogół obywateli miał raczej charakter pośredni. Mimo niewątpliwych zależności nie możemy kultury rzymskiej traktować jako prostego naśladownictwa kultury greckiej. W licznych dziedzinach Rzymianie twórczo rozwinęli dorobek Greków, niekiedy doszli nawet znacznie dalej niż oni. Przy całym bogactwie cech wspólnych obydwie kultury zachowały zarazem autonomię i odrębność. Związane z przekładem na łacinę „Odysei” Homera oraz z łacińskimi przeróbkami greckich tragedii i komedii początki literatury rzymskiej sięgają III wieku przed naszą erą.
 
Pełen wykład przygotowanie do matury Kultura rzymska znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt