Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze – O polską koronę, 1382-1385 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Śmierć Ludwika we wrześniu 1382 roku otworzyła znów kwestię sukcesji. Z trzech córek króla, Katarzyna już nie żyła, a Jadwiga była nieletnia. Najbliżej tronu polskiego stała Maria i jej małżonek Zygmunt Luksemburski, który nie cieszył się jednak sympatią. Jego szanse obniżył jeszcze fakt, że panowie węgierscy zaprosili na tamtejszy tron Marię, a więc Zygmunt rezydowałby stale na Węgrzech, a Polską rządził na dystans. Rozwiązanie to było nie do przyjęcia w Polsce. W listopadzie i grudniu 1382 roku reprezentanci Małopolski i Wielkopolski zebrani w Radomsku i Wiślicy postanowili zaproponować tron polski małoletniej Jadwidze, a Zygmuntowi i Marii odmówiono nawet wstępu do Krakowa. Przybycie do Polski najmłodszej córki Ludwika wymagało jednak zgody jej matki. Ta zaś starała się o odroczenie terminu wyjazdu. W tej sytuacji niektórzy możni pragnęli na tronie polskim ujrzeć księcia mazowieckiego Siemowita IV. Okrzyknięty królem Polski zdecydował się na działanie siłą, ale najazd na Mazowsze jego wspieranych przez Węgrów przeciwników, zmusił księcia do rezygnacji z marzeń okoronie. Tymczasem przedstawiciele rycerstwa i miast zebrani w Radomsku w 1384 roku podjęli decyzję o dalszych rokowaniach z królową-wdową. Jesienią 1384 Jadwiga ostatecznie przybyła do Polski i uroczyście koronowała się na króla Polski. Tak, właśnie na króla, bowiem była prawowitą dziedziczką tronu i nawet po małżeństwie z Jagiełłą jej status był równy pozycji męża.

Przed polskimi elitami stanęło nowe zadanie, kto ma zostać mężem młodocianej królowej. Czy będzie to przyobiecany jej i nawet zaślubiony jeszcze w 1384 roku całkiem obcy w Polsce Wilhelm Habsburg, czy też jakiś inny kandydat, którego koronacja bardziej odpowiadałaby interesom Polski. Kandydatem najlepszym według Polaków był książę Litwy Jagiełło, o którym więcej powiemy za chwilę, bowiem, gdy w Krewie toczyły się negocjacje na temat ślubu z księciem Litwy, do Krakowa zjechał Wilhelm, wiedziony chyba nie tyle romantycznym uczuciem do 12-letniej Jadwigi, której zresztą wcześniej na oczy nie widział, co grożbą utraty łakomego kąska matrymonialnego – panny młodej w koronie.

Wedle Długosza, wykształcona Jadwiga wolała Europejczyka Wilhelma od nieznanego, na pół dzikiego poganina Jagiełły (choć obydwu wcześniej nie widziała). Panowie polscy nie mogli dopuścić do osobistego spotkania małżonków in spe, bowiem konsumpcja małżeństwa – choćby symboliczna – oznaczałaby jego ostateczne zawarcie. Rozwodów wtedy nie znano: co Bóg złączył, tylko Bóg mógł rozłączyć. No chyba, że w rolę Boga wcielał się małżonek, jak to miało miejsce w przypadku cesarza Fryderyka II, który kazał zamurować żywcem żonę, albo księcia mazowieckiego Ziemowita III, który nie tak dawno, podejrzewając żonę Ludmiłę o zdradę, nakazał ją udusić w zamku w Rawie Mazowieckiej. Obu jednak nie uszło to na sucho, Fryderyk naraził się na papieską klątwę, a Ziemowit zasłużył sobie na wzmiankę w jednej ze sztuk Szekspira. Dopiero reformacja, znosząc sakramentalny charakter małżeństwa, umożliwiła – w każdym razie protestantom – legalne rozwody.

Pełen wykład przygotowanie do matury O polską koronę, 1382-1385 znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt