Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Starożytna - Antyczna Grecja - Świat greckich poleis - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor Profesor Ryszard Kulesza         Na przełomie drugiego i pierwszego tysiąclecia przed naszą erą związki z kulturą mykeńską uległy zerwaniu. Kilka następnych, tzw. Ciemnych Wieków, upłynęło pod znakiem wyraźnego zubożenia cywilizacji. Zasadnicze przemiany rozpoczęły się w VIII w przed naszą erą. Składał się na nie zespół zjawisk, które doprowadziły do narodzin klasycznej Grecji. Komunikacja społeczna uzyskała nowy środek przekazu w postaci pisma alfabetycznego. Na VIII-VI wiek przed naszą erą przypadają też początki literatury, filozofii, monumentalnej architektury. Świat grecki gwałtownie rozszerzył w tym okresie swoje granice, obejmując w wyniku akcji osadniczej zwanej Wielką Kolonizacją, wiele nowych obszarów w basenie Morza Śródziemnego i Morza Czarnego. Grecy założyli osady w Italii i na Sycylii, w Hiszpanii i we Francji, w Afryce i w Azji Mniejszej. Zachodzące w wielu dziedzinach życia przeobrażenia wzajemnie na siebie oddziaływały, tworząc sieć skomplikowanych zależności.
 Najważniejszym z nich, warunkującym wszystkie inne było uformowanie się polis. Historycy nazywają często polis miastem-państwem. Kładą tym samym nacisk na nierozłączność obydwu pojęć: miasta i państwa. W rzeczywistości miasto wcale nie było niezbędnym elementem polis. Na przykład Sparta stanowiła wspólnotę pięciu wsi zamieszkałych wyłącznie przez obywateli. Grecka polis różniła się zarazem zasadniczo od znanych z późniejszych okresów organizmów państwowych, co sprawia, że najlepszym rozwiązaniem jest używanie jej greckiej nazwy. Jeśli jednak będziemy koniecznie chcieli ułatwić sobie zrozumienie istoty polis, szukając współczesnego ekwiwalentu dla greckiego terminu, lepiej zrobimy nazywając polis – społeczeństwem albo państwem obywatelskim, a nie miastem-państwem.

     Opis genezy greckiej polis należy do zadań kłopotliwych. Zmusza do spojrzenia wstecz, w kierunku Wieków Ciemnych. W epoce archaicznej polis już istnieje.  

Pełen wykład przygotowanie do matury - Świat greckich poleis znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt