Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 

Zjęcie Aristos Ochrona Osób i mienia, szkolenie dla konwojentów, dvd oraz testy„Program szkolenia doskonalącego pracowników ochrony - konwojentów” 
Program umożliwia prowadzenie szkoleń w nowoczesny sposób. Nowi pracownicy lub dotychczasowi pracownicy, którzy co pewien okres powtarzają swoją wiedzę i umiejętności mogą to zrobić samodzielnie w swoim miejscu pracy. Poświęcając 40 minut przed pracą lub po jej zakończeniu w filmowej cześci edukacyjnej zdobywają i utrwalają wiedzę, jednocześnie ją sprawdzają wypełniając test. Program nie angażuje menedżerów w proces szkolenia, gdyż za każdym razem program tworzy nowy, losowy zestaw pytań. Test zakończony sukcesem zostaje potwierdzony poprzez drukowany certyfikat, który posiada oznaczenie firmy, w której został zrealizowany i dane pracownika . Jeśli pracownik testu nie zaliczy w dowolnym terminie może samodzielnie ćwiczyć swoją wiedzę, aż do skutku
Taka formuła oznacza, że nie trzeba organizować grupowych spotkań, angażować dodatkowych osób szkolących, a zarazem samo szkolenie można częściej powtarzać. 
Dzięki temu program pomaga podnieść jakość świadczonych usług, poprawia ich bezpieczeństwo, ogranicza koszty związane ze szkoleniem pracowników i kontroluje stan ich wiedzy. 
 
40 minut programu szkoleniowego podzielono na dwie części - edukacyjną i testową.
Część edukacyjna omawia zagadnienia z następujących działów:
- istota konwoju
- podstawy prawne wykonywania konwoju
- użycie broni palnej
- użycie środków przymusu bezpośredniego
- obowiązki osób wchodzących w skład konwoju
- czynności zabronione w konwoju
- taktyka konwoju pieszego
- taktyka konwoju z użyciem pojazdu
Część testowa sprawdza wiedzę konwojentów z zagadnień, które wcześniej zostały omówione w części edukacyjnej.
Można wydrukować certyfikat zawierający oznaczenia agencji ochrony, imię nazwisko, nr licencji i wynik pracownika, który test realizował. Certyfikat można wydrukować wyłącznie po zapoznaniu się z częścią edukacyjną przez pracownika i zdaniu przez niego egzaminu.

 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt