Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Polieny chemia organiczna przygotowanie do matury

Są to związki zawierające od dwóch do kilkudziesięciu wiązań podwójnych. W zależności od rozmieszczenia tych wiązań rozróżniamy 3 rodzaje polienów.  
a. Skumulowane. Są to związki w których dwa wiązania podwójne dotyczące jednego atomu węgla. Przykładem jest allen czyli propadien, którego struktura elektronowa przedstawia się następująco:    
 
  
Oznacza to, że, węgle skrajne uległy hybrydyzacji sp , a środkowy sp. Z rysunku wynika, że z obu wiązań pi jedno układa się w płaszczyżnie kartki, drugie natomiast prostopadle do niej. Również z 4 wodorów dwa ustawiają się w tej płaszczyżnie, a dwa pozostałe prostopadle do niej. Otrzymujemy więc układ, w którym pomiędzy wiązaniami pi oraz wodorami zawsze występuje kąt 90 stopni., co wynika z tendencji wzajemnego odpychania się chmur elektronowych, tak aby kąty walencyjne buły maksymalnie rozwarte.   

b. Sprzężone. Są to związki, w których dwa wiązania podwójne zostały przedzielone jednym wiązaniem pojedynczym. Przy dużej ilości tych wiązań substancja ta staje się barwna przy czym natężenie barwy jest tym intensywniejsze, im wiązań tych jest więcej. Przykładowo więc hem – składnik hemoglobiny ma 11 wiązań podwójnych sprzężonych, a likopen – barwnik pomidorów i czerwonej papryki aż 11.   
Wśród związków o wiązaniach podwójnych sprzężonych, szczególną rolę odgrywają alkadieny. Jednym z nich jest izopren czyli 2-metylo-1,2-butadien. Ze związku tego wyprowadza się kauczuk wytwarzany przez drzewa kauczukowe Hevea brasiliensis w postaci lateksu, którego koagulacja prowadzona w środowisku kwaśnym powoduje jego zestalanie się.  
 Podstawowym składnikiem kauczuku jest cis 1,4-poliizopren. Oto fragment tego jego łańcucha:   

Pełną treść znajdziesz w naszej książce Chemia Organiczna w zarysie
 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt