Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 22-05-2024 - Julii i Heleny    
 
 
Aristos Historia Starożytna, Antyczna Grecja, Starożytne Ateny, matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3, e-learning
 
Autor profesor Ryszard Kulesza

Najniższą grupę ludności Aten stanowili niewolnicy. Dla starożytnych Greków istnienie niewolnictwa było oczywistością. Nie wyobrażano sobie świata bez niewolników.
   Arystoteles tak o tym pisał: „Jak do określonych kunsztów niezbędne są potrzebne właściwe narzędzia, jeśli dzieło ma być odpowiednio wykonane i wykończone tak i do gospodarstwa domowego. Z narzędzi jedne są martwe, inne żywe. Tak na przykład dla sternika ster jest narzędziem martwym, jego zaś zastępca narzędziem żywym. Pomocnik bowiem stanowi rodzaj narzędzia przy wykonywaniu pracy. Odpowiednio do tego także i w gospodarstwie domowym rzeczy, jakie się posiada są narzędziem do życia. Posiadłość jest sumą takich narzędzi a niewolnik żywą własnością. Jest zaś narzędziem ponad narzędzia każdy sługa. Gdyby bowiem każde narzędzie mogło spełniać swoje zadania według rozkazu, albo wyprzedzając go, jak to podobno robiły posągi Dedala lub trójnogi Hefajstosa, które, jak mówi poeta same zjawiają się na zebrania bogów. Gdyby tak czółenka tkackie same tkały, a pałeczki do kitary same grały, to ani budowniczowie nie potrzebowaliby pomocników, ani panowie niewolników”.
    W Atenach IV wieku p.n.e. niewolnicy stanowili być może około 25% całej ludności. Wcześniej i gdzie indziej ich udział mógł się wahać od 10 do 25%. Los niewolników zależał całkowicie od właściciela. Mógł on swojego niewolnika zastawić, wydzierżawić, sprzedać, zrobić z nim co mu się podobało, ale nie wolno mu go było zabić. Polis nie wtrącała się w stosunki między właścicielem a niewolnikiem. W przypadku, gdy zachowanie właściciela było szczególnie brutalne niewolnik miał jednak prawo szukać azylu - w Atenach, w świątyni Tezeusza lub u ołtarza Eumenid na Akropolu - żądając, aby ktoś go odkupił od dotychczasowego właściciela.  Niewolnikom wiodło się bardzo różnie tak, jak różne były ich zajęcia i umiejętności. Pracowali w kopalniach, kamieniołomach, na polach, w zamożnych domach sprzątali, gotowali, robili zakupy, opiekowali się dziećmi. Zdarzało się, że zezwalano niewolnikom na samodzielną działalność, na przykład na prowadzenie sklepu lub warsztatu, za co oddawali część zysku. Najlepiej powodziło się niewolnikom, zatrudnionym w bankach. Ich właścicielami zostawali często wyzwoleni wcześniej niewolnicy wynagradzani czasem za zasługi dla Aten obywatelstwem.
 
Pełen wykład przygotowanie do matury - Starożytne Ateny znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt