Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 24-07-2024 - Kingi i Krystyny    
 
 
Historia Starożytna, Antyczna Grecja, Wierzenia starożytnych Greków, matura historia, kurs przygotowawczy.

Autor Profesor Ryszard Kulesza

Starożytni Grecy wierzyli w wielu bogów, co nazywamy politeizmem, których wyobrażali sobie na podobieństwo człowieka, co z kolei nazywamy antropomorfizmem. Od innych religii grecką odróżniał brak ksiąg świętych oraz kształtującej system wierzeń i czuwającej nad kultem warstwy kapłanów. Wyobrażenia na temat poszczególnych bogów zmieniały się w czasie. Zależały od obszaru, jego tradycji, a wreszcie od poetów, którzy na wierzenia Greków wywarli wpływ ogromny. W szczególności wielką rolę odegrały w tym przypadku poematy Homera oraz „Teogonia” Hezjoda zawierająca kosmogonię od Chaosu do rządów Zeusa, potem małżeństwa bogów, wreszcie herosów, czyli potomków bogów i ziemianek.
     Nieśmiertelne, obdarzone ludzką postacią i charakterem bóstwa greckie nie były wszechmocne. Każdy z bogów posiadał władzę w określonej sferze działania i musiał się liczyć ze zdaniem innych bogów, a zwłaszcza z Mojrą, czyli z przeznaczeniem, którego wyroków nie mógł odmienić nawet Dzeus. U Homera Dzeus pilnie baczy, aby nie popełnić pomyłki kiedy rozstrzyga o życiu lub śmierci walczących ze sobą bohaterów. Woli najpierw zważyć na złotej wadze ich losy, aby nie postąpić wbrew sprawiedliwej Mojrze. dzeus zalewa się łzami, ale chociaż chciałby uratować swojego kochanego syna Sarpedona od śmierci nie może tego zrobić wbrew przeznaczeniu.
Bogowie Homera są sługami Mojry, strażnikami i wykonawcami przeznaczenia, któremu podlega świat ludzi. Mojra Greków nie jest jednak wcale jednoznaczna. Oznaczać może przeznaczenie, ale także przeznaczoną człowiekowi część życia - "mojra biju”. Ale Grecy też znają trzy mojry, siostry: Kloto, Lachezis i Atropos, które wyznaczają długość życia ludzkiego. Pierwsza przędzie nić życia, druga zwija ją, a trzecia przecina, gdy nadejdzie kres żywota.

      W świecie bogów obowiązywał pewien porządek, co nie znaczy, że cześć jaką odbierał każdy z nich zależała od zajmowanego w nim miejsca. W Atenach największej czci doznawała Atena, w Milecie Apollon, w Efezie Artemida, w innych miastach drugorzędne z ogólnogreckiego punktu widzenia bóstwa lokalne.
   Bogów czczono pod rozmaitymi przydomkami, oddającymi często ich szczególne kompetencje. Na przykład główny bóg Greków Dzeus czuwał nad wszelką władzą króla, rady, zgromadzenia, ale jednocześnie opiekował się domostwem, a nawet zawieraniem małżeństwa. Podczas gdy dzeus, którego bronią był śmiercionośny piorun sprawował władzę nad ziemią, strefa podziemna znajdowała się we władaniu Hadesa, do którego trafiały dusze zmarłych. Morza, rzeki, jeziora podlegały Posejdonowi. Mógł on również uderzeniem swojego trójzęba wywołać burze, sztormy, czy trzęsienia ziemi. Żona Dzeusa, Hera opiekowała się rodziną i zamężnymi kobietami.

Pełen wykład znajdziesz w naszym sklepie na cd audio lub MP3

Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt