Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Sukces rynkowy naszych działań jako przedsiębiorstwa zależy od naszej wiedzy na temat produktów lub usług, którymi się zajmujemy. Ta wiedza jest podstawą założenia firmy przez większość właścicieli. Nie jest jednak ona wystarczająca do zdobywania rynku, zwłaszcza w okresie kryzysu. Potrzebna jest do tego właściwa strategia, umiejętność komunikacji z potencjalnymi klientami oraz dbałość o dobre relacje z już istniejącymi.
Tworząc szkolenie „Nowoczesne metody pozyskiwania klientów” postawiliśmy sobie jako cel dostarczenie tej wiedzy właścicielom i menedżerom prowadzącym firmy.
Zjęcie Aristos - szkolenie strategie sprzedaży umiejętność komunikacji

„Nowoczesne metody pozyskiwania klientów” jest dwugodzinnym filmem szkoleniowym, który został podzielony na dwie części:

1. Wybór strategii 

2. Umiejętność komunikacji.
Ta część jest przeznaczona dla osób, które na co dzień mają realizować przyjętą strategię. Umożliwia ona osobie, która nie zajmowała się sprzedażą zdobycie odpowiednich umiejętności. Przede wszystkim pozwala jej zrozumieć w jaki sposób prowadzić rozmowy osobiste, telefoniczne, konstruować przekaz marketingowy w ulotkach czy korespondencji biznesowej, aby był jak najbardziej skuteczny. Sprzedaży można się nauczyć, a dobrym sprzedawcą może być tak naprawdę każdy np. Państwa pracownik, który na co dzień obsługuje sekretariat.

Sprzedaż w czasie kryzysu
Kryzys to zawsze problem dla przedsiębiorcy. Mniej zleceń powoduje, iż musimy aktywnie znaleźć nowych klientów. Jeżeli jednak nie robiliśmy tego do tej pory to ucząc się sprzedaży tylko na własnych błędach spotkamy się brakiem satysfakcjonujących rezultatów.
Powoduje on, że do sprzedaży jako czynności szybko się zniechęcamy. Sukces natomiast nas uskrzydla, pozytywnie nastawiając do poszukiwania kolejnych klientów. Nasze szkolenie odpowie więc na pytanie dlaczego nie udaje nam się zdobywać klientów, dlaczego przegrywamy oraz pomoże zmienić sposób działania, abyśmy stale osiągali sukcesy.

Wydawaj pieniądze, gdy jesteś pewny ich zwrotu.
Przedstawione przez nas rozwiązania umożliwiają:
Mierzenie ich skuteczności, czyli jaki zysk przynosi nam każde 1000 zł przeznaczone na wybrane działanie. Możemy więc zawsze kontrolować prowadzone działania, aby były dla nas skuteczne, czyli przynosiły przychody wyższe niż koszty.
Mierzenie reakcji, ile osób skorzystało z naszych usług w krótkim okresie od złożenia propozycji oraz wybranie sposobu działania adekwatnego do posiadanych środków finansowych.

Skorzystaj z ponad 15 lat doświadczeń w zakresie szkolenia sprzedawców oraz 12 lat doświadczeń w opracowywaniu strategii sprzedaży dla przedsiębiorców i zamów „Nowoczesne metody pozyskiwania klientów”
Dowiesz się jak:
- wykorzystać bazy danych w aktywnej sprzedaży
- zastosować geomarketing do analizy swojego otoczenia
- zastosować marketing relacji w pracy z kluczowymi klientami
- prowadzić osobiste rozmowy biznesowe
- wykorzystać telefon do umawiania się na spotkania lub prowadzenia sprzedaży
- konstruować w najbardziej efektywny sposób przekaz marketingowy w ulotkach i korespondencji biznesowej
odnosić sukcesy prowadząc sprzedaż w profesjonalny sposób

Szkolenie możesz zamówić telefonicznie 022 648 80 90 lub mailem coig@coig.com.pl lub w naszym sklepie.
Nowoczesne Metody Sprzedaży: Strategia cena 49 zł + VAT
Nowoczesne Metody Sprzedaży: Umiejętność Komunikacji cena 100 zł + VAT

 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt