Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 17-04-2024 - Roberta i Patrycego    
 
 
Alkeny chemia organiczna przygotowanie do matury

Struktura alkenów. 
Szereg homologiczny tych związków można przedstawić ogólnym wzorem CnH2n, a więc takim samym jaki opisuje cykloalkany. Oznacza to, ze związki te są wobec siebie izomerami konstytucyjnymi. Związki te otrzymują końcówkę – en, a więc kolejno mamy eten ( dla związku dwuwęglowgo ), propen, buten itd. Istotna cecha alkenów jest obecność wiązania podwójnego. Tworzące je węgle są w stanie hybrydyzacji sp , co sprawia, że na wiązanie to składa się jedno sigma (    ) i jedno pi (   ). Struktura pierwszego związku tego szeregu, czyli etenu przedstawia się następująco:   
 
   Jeżeli wiązanie pi ułoży się w płaszczyżnie kartki, to oba wodory połączone z węglami ustawią się nad płaszczyzną, co zaznaczamy umownie rozszerzającą się kreską, i pod płaszczyzną kartki, co z kolei przedstawia linia przerywana. Ustawianie się w płaszczyznach do siebie prostopadłych wiązań sigma z wodorami i wiązania pi, wynika z wzajemnego odpychania się ujemnych ładunków elektronów tworzących te wiązania. Wiązanie podwójne jest krótsze od pojedynczego, gdyż odległość pomiędzy węglami wynosi tylko 1,34 A, podczas gdy w pojedynczym jest ona równa 1,54 A. Hybrydyzacja sp   ma charakter trygonalny, a więc płaski – dwuwymiarowy, co sprawia, że oba węgle wraz z czterema bezpośrednio z nimi połączonymi atomami układają się w jednej płaszczyżnie. Jak wspomniano wyżej, wiązanie pi ustawia się prostopadle do tej płaszczyzny.  

Pełną treść znajdziesz w naszej książce Chemia Organiczna w zarysie
 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt