Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
"Ochrona fizyczna Banku w formie stałej"

Program przeznaczony jest do szkolenia pracowników ochrony wykonujących zadania na rzecz banków w formie stałej.
Program może być wykorzystany przez kierownictwo banku w celu weryfikacji merytorycznych kwalifikacji pracowników ochrony wyznaczonych przez koncesjonowany podmiot do realizacji umowy w zakresie fizycznej ochrony stałej.
Program umożliwia prowadzenie szkoleń w nowoczesny sposób bez zaangażowania menadżera w proces szkolenia. Pracownik ochrony zdobywa i utrwala wiedzę jednocześnie ją sprawdzając poprzez wypełnienie testu. Poświęca na to nie więcej niż 40 min.
Ukończenie testu z sukcesem zostaje potwierdzone wydrukowanym certyfikatem.
Z punktu widzenia banku oznacza to, iż bez angażowania czasu i merytorycznej wiedzy można sprawdzić kwalifikacje pracowników świadczących usługi ochrony. W razie stwierdzenia braków wystąpić o zmianę pracownika lub jego doszkolenie.
Z punktu widzenia agencji ochrony oznacza to, iż w efektywny sposób można przeprowadzić szkolenia doskonalące, powtarzać je, aż do osiągnięcia przez pracowników pożądanego poziomu wiedzy.
Program jest dostępny w dwóch formach: płyta dvd z filmem szkoleniowym oraz na cd program z filmem szkoleniowym i testem wyboru potwierdzającym wiedzę. Oznacza to, iż może być wykorzystany do tradycyjnych grupowych szkoleń z wykładowcą lub do indywidualnego szkolenia przed komputerem.

 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt