Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 16-06-2024 - Aliny i Justyny    
 
 
Historia Polski - Średniowiecze – Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385 - matura historia, kurs przygotowawczy, cd audio, MP3

Autor doktor habilitowany Michał Kopczyński

Śmierć Kazimierza Wielkiego w listopadzie 1370 roku otworzyła drogę do tronu polskiego czterdziestoletniemu królowi Węgier Ludwikowi. W jego rozległym państwie kluczową posiadłością były Węgry, z których władza Ludwika rozciągała się na Bośnię, Serbię, Mołdawię, Wołoszczyznę, część Bułgarii oraz wybrzeże dalmatyńskie Adriatyku, o które król toczył boje z Wenecją. Żywotne interesy miała też dynastia Andegawenów w Neapolu. Polska w tym kontekście, choć terytorialnie niemała, odgrywała rolę drugoplanową. Król rezydował stale na Węgrzech, a władzę nad Polską scedował na swą matkę Elżbietę Łokietkównę, pełniącą do 1380 roku urząd namiestnika. W tym charakterze starała się zaprowadzić jaki taki porządek wśród rozdzieranego konfliktami możnowładztwa polskiego. W szeregach tego ostatniego istniały co najmniej dwa stronnictwa. Panowie małopolscy akceptowali rządy węgierskie, które pozwalały im zdyskontować i umocnić wiodącą pozycję w kraju. To oni właśnie gotowi byli swą powagą potwierdzić unieważnienie testamentu zmarłego monarchy przyznającego ojcowiznę Kaźkowi słupskiemu. Mimo tego znaczącego poparcia Ludwik nie czuł się zbyt pewnie. Zaraz po koronacji opuścił Polskę zabierając na wszelki wypadek insygnia koronacyjne.

Opozycja wobec Andegawenów skupiała się w Wielkopolsce. Część tamtejszych, zresztą wzajemnie skłóconych, możnych dążyła do zastąpienia rządów Węgra którymś z Piastów. Naturalnym kandydatem na malkontenta był Kaźko słupski. Szybko jednak okazało się, iż nie żywi on większych ambicji politycznych i nadana mu z łaski Ludwika ziemia dobrzyńska zupełnie je zaspokaja. W tej sytuacji opozycja zaczęła szukać kolejnego Piasta, którego można by wykorzystać w działaniach antywęgierskich. Kandydatem okazał się awanturniczy książę Gniewkowa Władysław Biały, przebywający w klasztorze benedyktyńskim w Dijon. Znęcony perspektywą korony, albo co najmniej godziwych zysków pieniężnych, nie oglądając się na śluby zakonne, wyruszył Władysław w 1373 roku do Polski i zyskawszy poparcie części rycerstwa kujawskiego zajął między innymi Inowrocław i Gniewkowo. Opozycjoniści, a właściwie grający w tej frakcji pierwsze skrzypce podkanclerzy i kronikarz Janko z Czarnkowa, nie dysponując insygniami koronnymi, postanowili wykraść insygnia pogrzebowe z trumny Kazimierza Wielkiego. Ten makabryczny pomysł nie został jednak zrealizowany. Niestety sprawca kradzieży stanął przed sądem duchownym, który – z niechęci do Ludwika – uniewinnił go. Dopiero sąd ziemski potraktował go surowo, skazują na wygnanie i pozbawienie majątku. Powróciwszy po kilku latach do kraju, Janko zrezygnował z udziału w życiu politycznym i oddał się dziejopisarstwu.

Pełen wykład przygotowanie do matury Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385 znajdziesz w naszym sklepie na płycie cd audio lub MP3


Odsłuchaj plik mp3:


 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt