Aristos.pl
Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Kontakt 25-07-2024 - Jakuba i Krzysztofa    
 
 
Matura Historia
Audiowizualny kurs do matury.
We współpracy z historykami Uniwersytetu Warszawskiego powstaje audiowizualny kurs, którego zadaniem jest pomóc w przygotowaniu do matury, a przede wszystkim w jej zrozumieniu. Liczne ciekawostki, odniesienie do źródeł historycznych oraz żywa narracja to jego zalety. Materiał przygotowany został w postaci płyt cd audio uzupełnionych o teksty i zdjęcia na cd-rom.

Matura Chemia

Pierwszy w Polsce i prawdopodobnie w Europie audiowizualny kurs przygotowujący do matury z chemii to niezwykła propozycja dla miłośników tego przedmiotu oraz dla tych, dla których ten przedmiot sprawia szczególne trudności. Na 25 płytach DVD + w dwóch podręcznikach został omówiony pełen materiał chemii ogólnej, chemii organicznej i chemii nieorganicznej wymagany na maturze z tego przedmiotu. Kurs to ponad 30 lat doświadczeń w pracy ze studentami i uczniami szkół średnich.


Materiałowi wideo towarzyszą przygotowane przez dr. Jerzego Ryńcę nowe podręczniki:
"Chemia ogólna z zadaniami" i "Chemia organiczna w zarysie"
Zjęcie Aristos matura historia, matura chemia, kurs przygotowawczyZjęcie Aristos matura historia, matura chemia, kurs przygotowawczy

Od autora
Po ponad trzydziestu latach pracy dydaktycznej ze studentami i uczniami szkół średnich uważam, że chemia może być bardzo trudna albo bardzo łatwa – zależy to od sposobu podejścia do nauki.
Jeżeli uczeń podejdzie do przedmiotu rozumowo, nie będzie uczyć się na pamięć, ale poszuka logicznego powiązania pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami, zrozumie ich sens, wówczas przedmiot będzie łatwy, a jego nauka przyjemna. 

Oba podręczniki pisałem z myślą o przygotowaniu uczniów szkół średnich tak do matury, jak i do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. Starałem się zawrzeć w nich cały materiał jaki znalazłem w testach na egzaminy wstępne na Akademię Medyczną (wydział ogólnomedyczny i farmaceutyczny), Uniwersytet, SGGW i na Politechnikę.
     Starałem się również jasno przedstawić te zagadnienia, które jak to wynika z mojej obserwacji podczas pracy nie tylko ze studentami, ale również i uczniami szkół średnich, sprawiają młodzieży szczególnie dużo trudności.
     Sądzę, że podręczniki te mogą być pomocne w nauce studentom wydziałów niechemicznych ze względu na to, że na ogół pokrywają się z zakresem materiału na tych kierunkach. 

Jerzy Rynca – absolwent gimnazjum im. Tadeusza Reytana, ukończył studia biologiczno-chemiczne i obronił doktorat z metabolizmu makroergicznych związków fosforanowych. Przez wiele lat współpracował z pismami popularnonaukowymi „Wiedzą i Życiem” i „Problemami”, otrzymując trzykrotnie nagrody na ogólnopolskich konkursach za popularyzację wiedzy przyrodniczej. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz książek „Chemia Ogólna z Zadaniami”, „Chemia Organiczna”. Od kilkunastu lat współpracuje z Centrum Edukacji „Wiedza” przygotowując kandydatów na wyższe uczelnie do egzaminów z chemii.

Odsłuchaj plik mp3: 
 
Kontakt e-mail Strona główna  Galeria  Rekrutacja  Dostawy  Płatności  Sklepu  Najstarsze Cywilizacje  Najstarsze cywilizacje starożytnej Grecji Kreta i Mykena  Świat greckich poleis  Starożytne Ateny  Podręczniki  Czerwony kapturek bajka  Księżniczka na ziarnku grochu bajka  Konwojenci  Ochrona stała w banku  Załoga interwencyjna w banku  Zagrożenia kryminalne  marketing bezpośredni  umiejętność komunikacji  Starożytna Sparta  Rzym narodziny imperium  Dzieje Greków w okresie klasycznym i hellenistycznym  Wierzenia starożytnych Greków  Kultura Starożytnej Grecji  Ustrój republiki rzymskiej  Następstwa Wielkich Podbojów   Cesarstwo Rzymskie   Kultura rzymska   Religia Rzymian i chrześcijanie   Kryzys i upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego   Słowianie i ich państwa we wczesnym średniowieczu   Bolesław Chrobry 992-1025   Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej  Rządy Bolesława Szczodrego  Organizacja państwa wczesnopiastowskiego   Rządy Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego  Rozbicie dzielnicowe w opinii historyków  Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego  Upadek zasady senioratu 1138-1180  Osłabienie władzy princepsa 1180-1232  Przewaga książąt śląskich 1232-1241  Masa atomowa  Podział związków nieorganicznych  Bitwa pod Grunwaldem  Pogłębienie się rozbicia dzielnicowego 1241-1290  Zjednoczenie ziem polskich przez Władysława Łokietka 1288-1320  Kolonizacja wiejska na prawie niemieckim  Kolonizacja miejska  Przemiany społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego  Zakon Krzyżacki na ziemiach polskich do pokoju kaliskiego  Polityka zagraniczna Polski 1320-1370  Polityka wewnętrzna Kazimierza Wielkiego 1333-1370  Rządy Andegawenów i kwestia następstwa 1370-1385  O polską koronę, 1382-1385  Litwa przed 1385 rokiem – ostatnie imperium pogańskie w Europie  Unia polsko-litewska i wojna z Krzyżakami: od Krewy do Horodła  Wojny z Zakonem, następstwo tronu i sprawy polsko-litewskie  Konfliktu z Zakonem ciąg dalszy: od wojny trzynastoletniej  Polityka dynastyczna Jagiellonów 1440-1515  Problemy wschodni, czyli stosunki z Moskwą 1380-1514  Przywileje szlacheckie 1355-1496  Mieszczanie i chłopi w Polsce późnego średniowiecza  Charakterystyka związków organicznych  Podział związków organicznych  Alkany  Cykloalkany  Alkeny  Polieny  Alkiny  Areny  Film szkoleniowy Inkaso taktyka i szkolenie  szczepienia  Kontakt